Tin Hà Nội: Một số hình ảnh lễ dâng hương của HĐHP TP Hà Nội lên Thượng thủy tổ Đô hồ đại vương Phạm Tu, chiều 6/9/2020

0
355