TIN HÀ NỘI: MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ HỌ PHẠM QUANG, NAM HỒNG, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI NGÀY 13/12/2020

0
677