TIN HÀ NỘI: THÀNH LẬP HĐHP HUYỆN GIA LÂM

0
450
  Ngày ngày 29 tháng 3 năm 2021, Chủ tịch HĐHP TP Hà Nội, Phạm Văn Quản,  đã ký quyết định # 21.03/QĐHPHN chính thức thành lập Hội đồng Họ Phạm huyện Gia Lâm và công nhận các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên HĐ

 

 

 

TT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI ĐỊA CHỈ
1 Phạm Danh Xếp 1942 Chủ tịch 0987073769 Dương Đình, Dương Xá
2 Phạm Danh Vịnh 1964 P.Chủ tịch TT kiêm Thư ký 0974675816 Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3 Phạm Đình Tuất 1958 P.Chủ tịch 0979736519 Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ
4 Phạm Văn Đạo 1963 P.Chủ tịch 0375031771 Yên Mỹ, Dương Quang
5 Phạm Thị Lương 1976 Thủ Quỹ 0988439801 Dương Đình, Dương Xá