Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN HÀ NỘI: THƯỜNG TRỰC HĐHP TP HÀ NỘI HỌP ĐẦU XUÂN

TIN HÀ NỘI: THƯỜNG TRỰC HĐHP TP HÀ NỘI HỌP ĐẦU XUÂN

Sáng ngày 03/3/2020 tại 331 đường Trường Chinh, đại diện Thường Trực

HĐHP Hà Nội đã họp để bàn về một số nội dung chuẩn bị ĐẠI HỘI nhiệm kỳ 2020 – 2025, kết nối dòng họ thành lập một số HĐHP cấp huyện, chuẩn bị tham gia Hội diễn Văn nghệ khu vực do BVHXH HĐTQ tổ chức. Cụ thể như sau:
1/ Về chuẩn bị Đại Hội nhiệm kỳ: TTHĐ giao cho ông Phạm Quang Đat, PCTTT, ông Phạm Văn Truyền, PCT, kiêm TTK, ông Phạm Thiện Căn, PCT phụ trách kết nối tiến hành chuẩn bị dự thảo: Báo cáo Đại Hội, Bổ sung sửa đổi Quy Chế tổ chức và hoạt động, dự kiến Nhân sự…các công việc khác…để cuối tháng 5/2020 sẽ thông qua thường trực tham gia và Quyết định triệu tập Đại hội.
2/ Về kết nối, phát triển dòng họ:
– Phân công ông Phạm Thiện Căn, ông Phạm Văn Truyền cùng Chủ tịch Phạm Văn Quản, ngày 8/3/2020 đi dự với dòng họ Phạm Danh, cùng các xã để bàn công tác tổ chức thành lập lại HĐHP huyện Gia Lâm. Ông Phạm Thiện Căn có nhiệm vụ kết nối phát triền tổ chức dồng họ ở Sơn Tây, Phúc Thọ.
Ông Phạm Văn Truyền chuẩn bị tốt Tổng kết 10 năm thành lập HĐHP huyện Đông Anh, các công việc và nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ của HĐHP huyện, dự kiến vào Trung tuần tháng 5/2020 (16/5 ngày thành lập HĐ).
3/ HĐ giao cho các HĐHP Đống Đa, Đông Anh, Hà Đông lựa chọn 5 đến 7 tiết Mục văn nghệ để tham gia Hội diễn khu vực phía Bắc vào tháng 6/2020.
4/ HĐ dự kiến sau Đại hội sẽ tổ chức chuyến du lịch dọc Sông Hồng cho các thành viên Hội đồng (sẽ có kế hoach cụ thể sau).
5/ Từ ngày 15/3/2020 đến ngày 25/5/2020 ông Phạm Văn Quản có việc bận đi nước ngoài nên tam giao cho ông Phạm Quang Đạt, phó Chủ tịch TT giải quyết mọi công việc của Hội đồng.
Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, đoàn kết, ấm tình đồng tộc.
PHẠM ĐẠT

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments