Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN HẢI PHÒNG:HĐHP  HUYỆN THỦY NGUYÊN HỌP BÀN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

TIN HẢI PHÒNG:HĐHP  HUYỆN THỦY NGUYÊN HỌP BÀN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

Sáng ngày 19/3/2023,  TT HĐHP Huyện Thủy Nguyên họp bàn chuẩn bị Đại Hội lần thứ II nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự chỉ đạo có ông Phạm Thanh Bình, ỦV TT HĐ HỌ PHẠM Việt Nam, Chủ tịch HĐ Họ Phạm TP Hải Phòng; ông Phạm Văn Vình, UV HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM Việt Nam, Phó Chủ tịch -Tổng Thư Ký HĐ HỌ PHẠM TP Hải Phòng; ông Phạm Bùi Công Suất, UV TT HĐ HP TP Hải Phòng, Cố Vấn HĐHP Huyện Thủy Nguyên.

Các vị dự Hội nghị đã phát biểu nhiều ý kiến, thảo luận sôi nổi, Chủ Tịch Phạm Thanh Bình phát biểu kết luận thống nhất một số nội dung rất quan trọng chuẩn bị cho Đại hội: bổ xung nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của HĐHP huyện, trong thời gian tới vận động xây dựng quỹ hoạt động việc họ và kinh phí phục vụ Đại Hội của HĐHP huyện./.

PHẠM VĂN VÌNH

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments