Tin HĐHP BÌNH ĐỊNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM 2013

0
839

Ngày 11/01/2014, Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định đã tổ chức Tổng kết việc họ năm 2013 và bàn phương hướng hoạt động năm 2014. Ông Phạm Chí Công – Ủy viên Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam, Chủ tịch HĐHP tỉnh Bình Định chủ trì cuộc họp. Trong báo cáo đánh giá tình hình hoạt động việc họ năm 2013, ông nhấn mạnh: trong năm 2013, với sự nỗ lực của các thành viên Hội đồng họ Phạm tỉnh cũng như Hội đồng họ Phạm các cấp, việc họ ở Bình Định có nhiều khởi sắc: đã cùng với trăm họ chăm lo các hoạt động xã hội như xóa đói giảm nghèo, từ thiện nhân đạo, thăm viếng chúc thọ, tang gia, hiếu hỷ, khuyến học khuyến tài… Đặc biệt, Hội đồng họ Phạm huyện Tây Sơn xây dựng được Ngân hàng máu, có hơn 100 thanh niên sẵn sang tiếp ứng máu cho bà con trong họ khi gặp bệnh hiểm nghèo; giáo dục con cháu sống theo luật pháp Nhà nước, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ,..

Về nhiệm vụ năm 2014, Hội đồng họ Phạm tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tích hoạt động việc họ năm 2013 và tập trung củng cố về tổ chức:

– Đối với các địa phương đã thành lập Hội đồng lâm thời: tích cực triển khai việc kết nối, hướng tới đại hội thành lập vào đầu năm 2014;

– Củng cố Câu lạc bộ Doanh nhân G100+5, bầu lại Ban Chủ nhiệm nhằm phát huy hiệu quả tốt hơn trong những năm đến.

– Tổ chức tuyên truyền, vận động bà con trong họ tự nguyện tham gia Hội đồng họ Phạm ở các cấp nhằm tập hợp ngày càng đông đảo bà con tham gia vào tổ chức để cùng với trăm họ góp phần vào các hoạt động xã hội, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

– Tiếp tục phát huy công tác khuyến học khuyến tài của dòng họ động viên con cháu nỗ lực học tốt để cống hiến cho quê hương, đất nước.

– Tích cực chăm lo về mọi mặt cho bà con trong họ trong diện nghèo đói vươn lên xóa đói, giảm nghèo,..

Tại hội nghị, Hội đồng họ Phạm tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Hội đồng toàn quốc Họ Phạm Việt Nam cho 4 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động việc họ năm 2013; trao giấy khen của Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định cho 6 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuấc sắc trong hoạt động việc họ năm 2013.

Hội nghị cũng đã bàn và thống nhất kiện toàn Hội đồng gồm 15 ủy viên. Bác Phạm Chí Công tuổi đã cao (gần 90), sức khỏe suy giảm nhiều nên thôi chức Chủ tịch HĐ nhưng vẫn làm Cố vấn và bàu ông Phạm Văn Thanh (nguyên Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định) làm Chủ tịch Hội đồng, đồng thời là đại diện của HĐHP Bình Định trong HĐ toàn quốc họ Phạm VN.

Phạm Đình Đôn

Hình ảnh Hội nghị:

2Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

3

Ô. Phạm Chí Công – Chủ tịch HĐ tặng Bằng khen của HĐTQ họ Phạm Việt Nam cho HĐHP các địa phương có thành tích xuất sắc trong hoạt động việc họ năm 2013

4Anh Phạm Bá, Phó Chủ tich tặng Giấy khen của HĐHP tỉnh Bình Định cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động việc họ năm 2013

1Ô. Phạm Chí Công (bên phải) tặng hoa và chuyển giao trách nhiệm cho ô. Phạm Văn Thanh.