TIN HĐHPVN: DỰ ĐẠI HỘI HỌ MAI VIỆT NAM

0
306

Ngày 1/4/2022, 2022 tại KS Là Thành, Ba Đình, Hà Nội,  nhận lời mời của Ban liên lạc họ Mai Việt Nam, ông Phạm Huỳnh Công, Phó Chủ tịch thường trực HĐHPVN, đã tham dự  Đại hội đại biểu họ Mai Việt Nam lần thứ nhất./.                           Tin  NGUYỄN THỊ THÚY