Tin HỌ PHẠM BÌNH ĐỊNH

0
1020

   HĐHP VIỆT NAM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐHP BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  –  Tự do  –  Hạnh phúc

                *                                                                         —oOo—-

                                                                                                     Quy Nhơn, ngày 15 tháng 12 năm 2013

 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VIỆC HỌ NĂM 2013

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VIỆC HỌ NĂM 2014

 

            Năm 2013 là năm thứ 6, từ ngày Hội đồng họ Phạm tỉnh Bình Định chính thức được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, hoạt động việc họ trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc. Những kết quả đó là:

I.   TỔ CHỨC LỄ GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ PHẠM T

Năm 2013, nhân ngày 20/7, ngày Giỗ Thượng Thủy tổ Phạm Tu, Hội đồng họ Phạm tỉnh và các địa phương đã tổ chức chu đáo việc dâng hương, báo công và tưởng nhớ đến anh linh của Ngài. Các huyện Phù Mỹ, Tuy Phước; các phường Nhơn Bình, Nhơn Phú và Trần Quang Diệu cũng tổ chức dâng hương theo nghi thức cổ truyền dân tộc. Con cháu trong dòng họ ôn lại công tích của Ngài, kiểm thảo những hoạt động việc họ đã làm được và chưa làm được trong thời gian qua và hướng cho các hoạt động việc họ thời gian đến.

Những hoạt động trong ngày giỗ Thượng Thủy tổ năm 2013 có sức lan tỏa lớn, được bà con trong Hội đồng họ Phạm các cấp quan tâm hưởng ứng; hàng trăm con cháu đã tụ tề để dâng hương kính cẩn trước Anh linh của Ngài và nguyện sống xứng đáng là con cháu trong đại gia đình Họ Phạm Việt Nam.

Cũng nhân ngày giỗ Ngài Thượng thủy tổ, Hội đồng họ Phạm tỉnh đã tổ chức trao bằng khen của Hội đồng họ Phạm Việt Nam và Giấy khen của Hội đồng họ Phạm tỉnh cho các cháu trong dòng họ đã vượt khó học giỏi, thi đỗ thủ khoa các trường Đại học, cao đẳng, các cháu học sinh giỏi cấp tỉnh ở các cấp học năm học 2012 – 2013. Qua đó, đã động viên con cháu trong dòng họ tiếp tục nỗ lực học tập, phấn đấu không ngừng để trở thành con cháu trong dòng họ hiếu học, là công dân có ích cho xã hội.

Ngày giỗ Ngài Thượng thủy tổ được tổ chức long trọng tại tỉnh và một số huyện. Báo Bình Định và đài Phát thanh truyền hình Bình Định đã kịp thời đưa tin tuyên truyền về ngày kỷ niệm trọng đại của dòng họ trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, báo tỉnh.

II.  CÁC HOẠT ĐỘNG VIỆC HỌ

1.  Củng cố tổ chức

Trong năm qua, Hội đồng  họ Phạm tỉnh đã tập trung củng cố tổ chức Hội đồng họ Phạm thành phố Quy Nhơn và các huyện Tuy Phước, Phù Mỹ,.. Hướng dẫn đại hội thành lập Hội đồng họ Phạm các xã Mỹ Hiệp (huyện Phù Mỹ), thị Trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước), phường Trần Phú (thành phố Quy Nhơn),… Một số huyện, thành phố trong tỉnh như Tuy Phước, Quy Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn,.. sau khi củng cố tổ chức đã tiến hành thành lập Hội đồng họ Phạm lâm thời các xã, phường, thị trấn để tiến tới đại hội thành lập như Hội đồng họ Phạm huyện Tây Sơn đã tích cực chỉ đạo 4/15 xã, thị trấn tổ chức Đại hội thành lập; huyện Phù Mỹ 2/19 xã, thị trấn; huyện Tuy Phước 1/14 xã, thị trấn.

Hội đồng họ Phạm các huyện đã có nhiều cố gắng trong việc kết nối dòng họ, nắm được số hộ và nhân khẩu bà con trong họ như Tây Sơn, Phù Mỹ, thị trấn Tuy Phước, cụ thể:

Thành phố Quy Nhơn hiện có 21 đơn vị hành chính (16 phường, 5 xã). Trong năm 2013 Hội đồng họ Phạm thành phố đã có nhiều cố gắng củng cố tổ chức, phát triển thành viên. Phường Trần Phú đã tổ chức Đại hội thành công và ra mắt Hội đồng họ Phạm Phường và xây dựng được Hội đồng họ Phạm khu vực 7 (phường Trần Phú), phường Đống Đa, phường Thị Nại đã thành lập Hội đồng lâm thời. Như vậy, đến nay thành phố Quy Nhơn đã có 2 đơn vị tổ chức xong Đại hội (Liên phường Nhơn Bình- Nhơn Phú và phường Trần Phú), các phường còn lại đang được kết nối, xây dựng cốt cán để tiến tới thành lập và tổ chức Đại hội cấp phường. Các xã Nhơn Hội, Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu việc kết nối có khó khăn hơn do điều kiện đi lại gặp khó khăn nên cũng chỉ mới nắm một vài người, vì vậy chưa làm được.

Công tác tuyên truyền việc họ của Hội đồng họ Phạm thành phố còn nhiều mặt hạn chế nên bà con trong họ hiện đang sống ở Quy Nhơn vẫn chưa nhận thức được mục đích ý nghĩa của việc tham gia việc họ nên rất ít người tham gia. Việc thu tài chính (quỹ họ) cũng gặp khó khăn, nói chung không có kinh phí để hoạt động việc họ. Kinh phí ban đầu chủ yếu là các thành viên của Hội đồng thành phố tự nguyện đóng góp, bước đầu được 5.200.000 đồng.

Mặc dù vậy, nhưng trong năm 2013, Hội đồng họ Phạm thành phố Quy Nhơn cũng đã cố gắng quyên góp thăm bà con họ Phạm ốm đau 3 trường hợp, phúng viếng 1 trường hợp, chi chúc thọ 10 trường hợp (trên 80 tuổi) với tổng số tiền 1.500.000 đồng.

Hội đồng họ Phạm Tây Sơn, trong năm đã thống kê được 5.994 nhân khẩu họ Phạm trong toàn huyện, đã tuyên truyền kết nối tham gia vào dòng họ 840 người (chiến 4,62%). Trong năm, Hội đồng họ Phạm huyện đã thăm viếng và tiễn đưa linh cửu 1 trường hợp, thăm hỏi động viên 6 cháu vượt  khó học giỏi năm học 2012 – 2013, tổ chức mừng thọ 5 trường hợp với tổng kinh phí 1.700.000 đồng. Ngoài ra, họ Phạm huyện Tây Sơn đã xây dựng được ngân hàng máu của dòng họ, có khoảng 100 thanh niên với nhiều nhóm máu, sẵn sang tiếp ứng cho bà con trong dòng họ bị bệnh hiểm nghèo khi cần tiếp máu.

Hội đồng họ Phạm huyện Phù Mỹ, tổ chức dâng hương và tặng 1 bộ ghế đá cho Linh Sơn Tự- Nơi thờ cúng các bậc tiền hiền họ Phạm nhánh An Xuyên (Mỹ Chánh)- Đức Phổ (Phù Cát),..Chi phái họ Phạm thôn Vạn Phước thăm 9 Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà với giá trị 5,4 triệu đồng (600 nghìn đồng/xuất).

Hội đồng họ Phạm huyện Phù Mỹ luôn giữ mối liên lạc và kết nối với bà con dòng họ Phạm ở 14 nhà thờ họ, từ đường dòng họ trong toàn huyện; tổ chức viếng thăm và dâng hương “Thất cốt nhứt huyệt” (7 mộ chung 1 huyệt) hài cốt của tổ tiên dòng họ từ Bắc đưa vào từ năm 1739, viếng thăm Linh Sơn Tự (nhà thờ tổ tiên dòng họ Phạm ở Phù Cát). Tổ chức khen thưởng và trao giải khuyến học cho 35 cháu vượt khó học giỏi tại thôn An Xuyên, xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ).

Hội đồng họ Phạm huyện Tuy Phước, sau đại hội đã thành lập Hội đồng lâm thời liên xã Phước Hưng – Phước Quang – Phước Hòa – Phước Thắng; Phước Thuận – Phước Sơn – Phước Hiệp – Phước Nghĩa; Phước Lộc; thị trấn Tuy Phước; Phước An – Phước Thành; đã tích cựa chỉ đạo hướng dẫn các hội đồng lâm thời chuẩn bị nội dung và tổ chức Đại hội trong thời gian đến. Tổ chức thăm bà con trong họ ốm đau 6 trường hợp, chết 2 trường hợp; chúc thọ 12 cụ ông cụ bà; có khoảng 100 cháu trong dòng họ tham gia hiến máu nhân đạo; trao giải thưởng khuyến học cho 5 cháu, các hoạt động trên với tổng số tiền 5,5 triệu đồng.

Hội đồng họ phạm huyện An Lão, Phù Cát, Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Nhơn,.. cũng đã có nhiều cố gắng trong việc kết nối dòng họ, triển khai một số hoạt động việc họ. Tuy nhiên, các điều kiện cần thiết cho việc tiến tới đại hội thành lập đang gặp khó khăn nên chưa tổ chức Đại hội. Các địa phương này đang xúc tiến công tác chuẩn bị để tiến tới đại hội vào năm 2014.

2- Về công tác Thông tin, tuyên truyền:

Trong năm 2013, Hội đồng họ Phạm đã phát hành 2 bản tin nội tộc, nhằm thong tin đến bà con trong dòng họ những hoạt động việc họ. Ngoài ra, các hoạt động của Hội đồng họ Phạm tỉnh cũng như Hội đồng họ Phạm các địa phương đều được thông tin kịp thời trên Website hophamViệt Nam.org và trang họ phạm miến Trung- Tây Nguyên. Một số địa phương đã cập nhật thong tin hoạt động việc họ của Bình Định để thông tin cho bà con trong tỉnh, thành phố mình biết như Hà Nội. Những hoạt động việc họ của tỉnh ta đã được thông tin rộng rãi, được nhiều nơi trong tỉnh, cả nước và ngoài nước biết đến.

Tuy nhiên, việc bao cấp về phát hành bản tin trong những năm qua, Hội đồng họ Phạm tỉnh không thể cáng đáng vì nguồn kinh phí gặp nhiều khó khăn. Để tiếp tục duy trì việc phát hành Bản tin nội tộc cần có sự hợp tác, cộng đồng và chia sẻ trách nhiệm của Hội đồng họ Phạm các địa phương trong tỉnh mới có thể duy trì được.

Một số thành viên Hội đồng họ Phạm ở cơ sở đã có nhiều cố gắng trong việc tham gia Câu lạc bộ Thơ đường dòng họ Phạm Việt Nam và sáng tác thơ, văn ca ngợi công đức sinh thành của các bậc tiền nhân họ Phạm, tuyên truyền về hoạt động nhằm hướng con cháu đến cái “chân, thiện, Mỹ”, ghi nhận công lao đóng góp của Hội đồng họ Phạm các cấp trong việc chăm lo việc họ.

Hội đồng họ Phạm các cấp còn tích cực trong việc tuyên truyền, vận động bà con trong dòng họ sống theo Hiến pháp và Pháp luật Nhà nước, một số nơi đăng ký dòng họ không có người bị vi phạm pháp luật.

3.   Về Tài chính

Trong những năm qua, từ khi triển khai hoạt động việc họ toàn tỉnh đến nay việc họ có nhiều khởi sắc là nhờ có kinh phí, kinh phí đó phần lớn là sự đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, cùng với sự hảo tâm đóng góp của các nhà tài trợ, các doanh nhân họ phạm và bà con có tinh thần nhiệt huyết với việc họ. Tuy nhiên, hoạt động kết nối dòng họ chưa tích cực nên việc gây quỹ gặp khó khăn; mặt khác, khi có quỹ, một số địa phương triển khai nhiều hoạt động việc họ như thăm viếng, chúc thọ, mừng thọ,.. nên nguồn kinh phí cạn kiệt.

Nguồn quỹ của Hội đồng họ Phạm tỉnh đã khó khăn, của Hội đồng họ Phạm các địa phương càng khó khăn hơn. Theo báo cáo của các huyện như Tây Sơn có nhiều việc cần phải chi như thăm những người trong dòng họ bị bệnh hiểm nghèo, tang gia,.. nhưng không có kinh phí để chi. Huyện Tuy Phước, kinh phí ở huyện còn 3,5 triệu đồng, các xã, thị trấn còn 5 triệu. Hội đồng họ Phạm huyện Phù Mỹ là địa phương rất quan tâm đến việc xây dựng quỹ họ, nhiều chi phái có quỹ tiết kiệm để chi cho khuyến học như họ Phạm nhánh An Xuyên 30 triệu đồng, nhánh Trung Thứ 20 triệu đồng.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VIỆC HỌ NĂM 2014

1. Các thành viên Hội đồng Họ Phạm tỉnh, nhất là các thành viên trong thường trực cần tích cực đôn đốc, động viên kết nối tiến tới tổ chức Đại hội một số nơi có đủ điều kiện, nhất là các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vân Canh, Phù Cát, An Nhơn,.. và các phường xã như Đống Đa, Thị Nại, Trần Quang Diệu (Quy Nhơn), từng bước kết nối thành lập Hội đồng lâm thời các phường, xã của Quy Nhơn.

2. Củng cố các Hội đồng họ Phạm cấp huyện, thành phố có đủ thành viên để đảm đương việc họ trong năm đến. Trước mắt củng cố Hội đồng họ Phạm thành phố Quy Nhơn, vì có một số thành viên tuổi cao, sức yếu, nhiệt huyết với dòng họ nhưng việc đi lại để tuyên truyền kết nối dòng họ gặp khó khăn, số thành viên này đã tự nguyện xin thôi thàm gia làm thành viên, chỉ nhận trách nhiệm làm cố vấn cho việc họ khi cần.

3. Tích cực tuyên truyền kết nối các chi phái dòng họ, tiến tới động viêc con cháu xây dựng tộc phả, gia phả, tổ chức tu tảo mồ mả ông bà, tu sửa chỉnh trang nơi thờ tự, giữ gìn nền nếp gia phong của dòng họ.

4. Tổ chức thăm viếng, trợ cấp cho những trường hợp con cháu trong dòng họ ốm đau dài ngày, gặp các bệnh hiểm nghèo; thăng viếng và tiễn đưa những trường hợp qua đời,.. Thăm và mừng thọ, chúc thọ các cụ trong họ, là dâu, rể của dòng họ đến tuổi thọ, thượng thọ, đại thọ,..

5. Thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ, động viên con cháu thi đua học tốt.

Trên đây là một số việc họ trong năm 2013, Hội đồng họ Phạm tỉnh báo cáo Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam và thong tin cho Hội đồng họ Phạm các huyện, thành phố biết, tiếp tục phát huy và triển khai hoạt động việc ghọ trong năm 2014.

                                               HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                       Chủ tịch

                                                                  Phạm Chí Công