Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN HƯNG YÊN:  HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HĐHP TỈNH 

TIN HƯNG YÊN:  HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN HĐHP TỈNH 

 

Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2022, tại thành phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên. Hội đồng Họ Phạm tỉnh Hưng Yên tổ chức Kỳ họp thường niên lần thứ 3 nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự có đầy đủ các ông bà ủy viên Hội đồng Họ Phạm tỉnh , đại diện HĐHP các huyện, thành phố , các CLB trực thuộc Họ Phạm tỉnh… 

Ông Phạm Văn Luyện, Chủ tịch, trinh bày báo cáo  hoạt động 6 tháng đầu năm 2022 của Họ Phạm tỉnh HY, dự kiến các hoạt động  trong thời gian tới. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý  kiến bổ sung. Thường trực HĐHP đã tiếp thu và sẽ điều chỉnh các nội dung hoạt đông  cho phù hợp với thực tế cuộc sống. Hội nghị cũng đã bầu bổ xung 4 ủy viên HĐ tỉnh./.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments