Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN LONG AN: THÀNH LẬP HĐHP HUYỆN MỘC HÓA TỈNH LONG...

TIN LONG AN: THÀNH LẬP HĐHP HUYỆN MỘC HÓA TỈNH LONG AN

 

 

Ngày 30/3/2024,  tại Văn phòng Huyện ủy huyện Mộc Hóa (Long An) đã diễn ra Đại hội lần thứ 1 (nhiệm kỳ 2024 2029) thành lập HĐHP huyện Mộc Hóa. Tham dự có ông Phạm Thanh Phong,PCT HĐHP Việt Nam, Chủ tịch HĐHP tỉnh Long An; các ông bà trong Thường trực HĐHP tỉnh; đại biểu các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Lãnh đạo huyện có ông Nguyễn Thanh Sang, TVHU- PCT UBND huyện và một số Ban, ngành huyện. Đại hội có 50 đại biểu đại diện cho các chi tộc trong huyện và 20 khách mời.

Đại hội thông qua báo cáo hoạt động của những người họ Phạm ở địa phương; thông qua quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng và cử ra Hội đồng HP huyện gồm 15 thành viên gồm những người đứng đầu các chỉ tộc, cán bộ hưu trí, cán bộ đương chức ở các ngành, MTTQ và các xã. Trong đó có 2 vị huyện ủy viên, 10 vị có trình độ đại học, 3 nông dân sản xuất giỏi, 1 đại diện cha mẹ học sinh, 3 viên chức, 2 cán bộ quân đội nghỉ hưu. Ban thường trực 5 vị gồm: 1 Chủ tịch, 3 PCT, 1 UVTT. Ban Kiểm tra 2 vị.

Đây là địa hội thí điểm cấp huyện đầu tiên của HĐHP Long An nên được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thường trực Họ Phạm tỉnh và lãnh đạo huyện ủy, UBND, MTTQ và các Ban ngành đoàn thể huyện Mộc Hóa. Các huyện, thị, thành phố khác trong tỉnh đang xúc tiến các việc chuẩn bị đại hội trong năm 2024./.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments