Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTin Nam Định: Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023) HĐHP huyện...

Tin Nam Định: Đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023) HĐHP huyện Xuân Trường

Sáng ngày 26/5/2018, đại hội nhiệm kỳ II (2018-2023) của Hội đồng họ Phạm huyện Xuân Trường, tỉnh Nam định, được khai mạc trang trọng tại Từ đường thờ Cụ Phạm Phúc Đô, tại xóm 16 xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Huyện Xuân Trường hiện có 59 Từ đường Phạm tộc, riêng xã Xuân Ninh có tới 9 Phạm tộc. Hội đồng họ Phạm huyện Xuân Trường được thành lập từ ngày 20/10/2012, đã có nhiều HĐHP cấp xã được thành lập; hoạt đông của các Hội đồng gia tộc với sự kết nối hướng dẫn của HĐHP huyện , xã đã quan tâm đồng bộ đến các việc họ như: tu bổ mộ Tổ, trùng tu Từ Đường, chúc thọ các bậc cao niên, khuyến học khuyến tài, hoạt động từ thiện,…phát huy truyền thống của tiên Tổ. Hội đồng họ Phạm huyện Xuân Trường, tỉnh Nam định là một HĐHP cấp huyện hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đại hội đã thống qua Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II, thông qua Quy chế tổ chức hoạt động và bầu Ban chấp hành HĐHP, Thường trực HĐHP cấp huyện nhiệm kỳ II. Các đoàn đại biểu khách mời gồm có: HĐTQ.HPVN, HĐHP tỉnh Nam Định, HĐHP các huyện trong tỉnh, Đại diện chính quyền xã Xuân Phong,…Đại hội đã thành công tốt đẹp, hứa hẹn một nhiệm kỳ mới thành công nhiều hơn .

Ban TTTL. HĐTQ HPVN

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments