Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN PHÚ YÊN: ĐẠI HỘI ĐAI BIỂU HĐHP HUYỆN TUY AN

TIN PHÚ YÊN: ĐẠI HỘI ĐAI BIỂU HĐHP HUYỆN TUY AN

Sáng ngày 12/5/2019, đại hội HĐHP huyện Tuy An đã diễn ra trong bầu không khí phấn khởi, tươi vui , ấm áp tình cảm đồng tộc  Họ Phạm …

70 vị đại biểu đã tới tham dự đại hội, trong đó có  Chủ tịch UBMTTQ VN huyện và Thị trấn Chí Thạnh, Tuy An; Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An.

Trước khi khai mạc, các đoàn đại biểu đã  dâng hương Đô hồ đại vương Thượng Thủy Tổ HPVN.

Đại hội đã thông qua Báo cáo phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHP Tuy An; thông qua Nghị quyết của Đại hội; bầu ra 29 vị Ủy viên, trong đó có nhiều vị đang giữ cương vị lãnh đạo UBND huyện; Trưởng, Phó các phòng ban cấp huyện; nhiều cán bộ, giáo viên cấp 2, 3 đang công tác và cán bộ lãnh đạo đã về hưu. Trong đó có 7 vị Ủy viên Thường trực, gồm: Chủ tịch, 6 Phó chủ tịch (1 PCT trực kiêm TTK , Các PCT khác phụ trách trưởng các Ban chuyên trách và phụ trách địa bàn … ); thành lập 5 Ban chuyên trách.

Tại Đại hội này, đại biểu của 3 đơn vị đã đăng ký sẽ tổ chức đại hội vào cuối quý 2 và đầu quý 3 /2019 .

Kết thúc đại hội, các đại biểu đã cùng dùng cơm giao lưu vui vẻ , thân tình dòng tộc …

PHẠM NGỌC CHI

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments