Tin Phú Yên: Đại hội thành lập CLB doanh nhân họ Phạm Phú Yên

0
2598

Sáng ngày 14/10/2018, Hội nghị thành lập clb Doanh nhân họ Phạm Phú Yên đã được tổ chức rất thành công.

Tới dự có Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Phạm Đại Dương, đoàn đại biểu HĐTQ và HĐ doanh nhân họ Phạm VN do ông Phạm Thiện Căn, P. Chủ tịch HĐTQ, Chủ tịch HĐ Doanh nhân HPVN, dẫn đầu./.

Tin bài Phạm Thiện Căn