TIN PHÚ YÊN: MỘT SỐ HÌNH ẢNH HĐHP CÁC CẤP THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ TẠI CÁC KHU PHONG TỎA TỪ THÁNG 8/2021 ĐẾN NAY

0
183