Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP TT HĐHP TỈNH PHÚ...

TIN PHÚ YÊN: THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP TT HĐHP TỈNH PHÚ YÊN

 

  • Chiều ngày 14/4/2022, CLBG-D họ Phạm tỉnh tổ chức buổi họp mặt chị em , nhằm sinh hoạt thường kỳ 6 tháng đầu năm .

Tham dự có các vị TTHĐHP tỉnh gồm : CT, 3 PCT và 3 UVTT.

  • Sau buổi sinh hoạt CLB , TTHĐHP tỉnh họp đánh giá tình hình hoạt động dòng họ qua 2 năm đại dịch Covid-19 và triển khai nội dung hoạt động năm 2022,  chủ yếu là nội dung thích ứng với tình hình mới , dưới sự chủ trì của CTHĐHP tỉnh, ông Phạm Ngọc Chi.

Hội nghị kết luận các nội dung cần triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm như sau:

* Thứ nhất: HĐHP tỉnh kêu gọi các tổ chức Họ Phạm trong tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy tốt các phong trào hoạt động Dòng họ. Đề nghị các vị đứng đầu các tổ chức Họ Phạm ở các cấp chủ động làm tốt vai trò trách nhiệm lãnh đạo của mình .

 

*Thứ hai: Xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức họ Phạm theo các nội dung trọng tâm như sau:

1- Đề nghị Thường trực và Chủ tịch HĐHP LT Phú Hòa triển khai tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2022 – 2027, nếu kịp thì có thể làm trong quý II/2022 (tổ chức Đại hội theo hình thức, quy mô vừa phải thích hợp tình hình và phù hợp khả năng nội lực của Dòng họ nhà mình).

2- Đề nghị các cấp HĐHP tăng cường kiểm tra, củng cố, hướng dẫn  hình thức và nội dung hoạt động Dòng họ của cấp mình, để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức họ Phạm ở các cấp .

3- Đề nghị các vị PCT HĐHP tỉnh phụ trách thị xã Đông Hòa triển khai các bước công việc theo quy trình để thành lập HĐHP Thị xã Đông Hòa (áp dụng hình thức tổ chức thích hợp như HĐHP Lâm thời, có điều kiện thì tổ chức Đại hội thành lập HĐHP chính thức…

4- Đề nghị TTHĐHP các huyện và thành phố Tuy Hòa căn cứ tình hình thực tế để triển khai thành lập HĐHP các xã, phường, thị trấn; HĐGT các chi, phái họ và các CLB họ Phạm …

* Thư ba: Đồng ý về chủ trương  thành lập CLB Tuổi trẻ Họ Phạm PY (CLBTTHPPY) , trên cơ sở nền tảng của CLBDN/HPPY. Nhất trí giao cho ông Phạm Đức Hữu, PCT TT HĐHPPY, xây dựng Đề án thành lập CLB,  báo cáo tại cuộc họp thường kỳ  TT HĐHP tỉnh  cho ý kiến. Khi đã được thông qua,  sẽ tổ chức triển khai trong năm 2022.

* Thứ tư: Đề nghị Chủ nhiệm và Ban chủ nhiệm CLBG-D HP tỉnh có kế hoạch thường xuyên hổ trợ CLBG-D HP các Huyện và TP Tuy Hòa về việc không ngừng đẩy mạnh các hình thức tổ chức hoạt động CLB với tinh thần là năng động, phù hợp, thiết thực và hiệu quả, tạo sự hấp dẫn thu hút tập họp được nhiều chị em là con gái và con dâu họ Phạm hưởng ứng tham gia …

* Thứ năm:  Các lĩnh vực hoạt động có liên quan khác về gia đình, dòng họ và xã hội … Đề nghị HĐHP các cấp trong tỉnh quan tâm tạo nhiều điều kiện hơn nữa  để đẩy mạnh các hoạt động thường xuyên, liên tục ở trong các tổ chức họ Phạm của cấp mình, đáp ứng phần nào nhu cầu về tình cảm, tâm tư, nguyện vọng bà con cô bác dòng họ chúng ta …

* Mặc khác,  nên nhớ rằng: Muốn lãnh đạo tốt thì cần phải coi trọng kiểm tra và ngược lại…

Muốn đánh giá chính xác kết quả việc làm và đề ra nội dung giải pháp khoa học hiệu quả thì cần phải làm tốt khâu sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng …nhất quán và có trách nhiệm thực hiện xuyên suốt 2 Tiêu đề hoạt động  dưới đây:

 

  • Mục tiêu Họ Phạm VN là:

” XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HỆ THỐNG HỌ PHẠM VIỆT NAM KHÔNG NGỪNG LỚN MẠNH VÀ TRƯỜNG TỒN ” Trong đó có đóng góp của Phú Yên!

2- Phương châm Họ Phạm VN là:

“KẾT NỐI, TRI ÂN, ĐỒNG TÂ , PHÁT TRIỂN ” . Trong đó có đóng góp của Phú Yên!

Chủ tịch HĐHP tỉnh PY

Đã ký

PHẠM NGỌC CHI

THÔNG BÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐHPVN        

Thường trực HĐHPVN nhiệt liệt hoan nghênh HĐHP tỉnh Phú Yên đã tiến hành kỳ họp Thương trực vào chiều ngày 14/4/2022 đã bàn và quyết định chương trình kế hoạch hoạt động chủ yếu cụ thể,…từ nay đến cuối năm 2022. (Xem Thông báo của TT HĐHP Phú Yên) . TT HĐHPVN đề nghị và mong muốn HĐHP các tỉnh/ thành phố cùng đồng hành tổ chức các hoạt động việc họ phù hợp với nhu. cầu thực tiễn tại địa phương mình./.

Chủ tịch HĐHPVN

TS Phạm Vũ Câu

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments