Trang chủGIỚI THIỆUTIN PHÚ YÊN: THƯỜNG TRỰC HĐHP TỈNH PHÚ YÊN HỌP PHIÊN ĐẦU...

TIN PHÚ YÊN: THƯỜNG TRỰC HĐHP TỈNH PHÚ YÊN HỌP PHIÊN ĐẦU NĂM

Ngày 9-2-2020, tại văn phòng HĐHP tỉnh Phú Uyên,  94 Duy tân, Tp Tuy Hòa, Phú Yên,
Thường trực HĐHP tỉnh đã họp phiên đầu tiên trong  năm 2020. Hội nghị đã thống nhất chủ trương cho các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 3 năm 2020:
I /- Những nội dung cụ thể cần chuẩn bị:
1)- Báo cáo của HĐHPPY về :
– Tổng kết hoạt động việc Họ năm 2019 và Phương hướng , nhiệm vụ việc Họ năm 2020 .
– Sửa đổi một số nội dung chương II , điều 3 , 4, 5 về cơ cấu tổ chức của bản quy chế về tổ chức và hoạt động hđhp Py , cho phù hợp theo điều kiện tình hình thực tế , nhằm tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể TT và cá nhân các thành viên của TT , nâng cao vai trò trách nhiệm của mình để tổ chức chỉ đạo việc Họ đạt hiệu quả cao nhất …
2)- Báo cáo HĐHP Phú yên về ký kết hợp tác với HĐHP Hải phòng quý II/ 2019 và TPHCM ngày 05/01/ 2020 , nội dung chủ yếu là nêu : Kết quả những việc đã làm và rút kinh nghiệm . Đồng thời xây dựng chương trình kế hoạch hành động năm 2020 .
3)- Báo cáo về công tác thu – chi tài chính 2019 và đề ra kế hoạch thu – chi năm 2020 , chủ yếu các giải pháp huy động gây quỹ đảm bảo chi thường xuyên và kế hoạch xây dựng nhà thờ Tổ của tỉnh .
4)- Báo cáo của các CLBHP PY có thành tích nổi bậc năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020
5)- Thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức, khách mời hội nghị.

6)- Thống nhất các vấn đề liên quan tổ chức  hội nghị như trang trí, lễ tân, hậu cần, vinh danh, khen thưởng.

7)- Ban chỉ đạo hội nghị do ông Phạm Ngọc Chi, Chủ tịch  HĐHP tỉnh, làm trưởng ban.

Phạm Ngọc Chi

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments