Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN PHÚ YÊN: TT HĐHP PHÚ YÊN HỌP GIỮA NĂM

TIN PHÚ YÊN: TT HĐHP PHÚ YÊN HỌP GIỮA NĂM

Sáng Ngày 03/6/2020, tại văn phòng HĐHP Phú Yên, 94 Duy Tân, TP Tuy Hòa , TT/HĐHP tỉnh Phú Yên họp lần 2 (giữa năm 2020)  dưới sự chủ trì của ông Phạm Ngọc Chi, P. Chủ tịch HĐTQ, Chủ tịch HĐHP PY, để triển khai các nội dung quan trọng việc họ 6 tháng cuối năm 2020:

1/- Tổ chức thành lập 2 HĐHP cấp huyện: Thị xã Đông Hòa và Huyện Phú Hòa.

2/- Tổ chức thành lập HĐHP cấp xã, Phường, Thị trấn: 4 xã , 1 Thị trấn và 2 Phường.

3/- Tổ chức thành lập 3 CLB HP Phú Yên: CLB võ thuật , CLB Thầy thuốc và CLB Tuổi trẻ

4/- BCN/CLB Gái-Dâu HP Tỉnh chỉ đạo đôn đốc tổ chức Đại hội CLB GDHP của TP Tuy Hòa và Tuy An xong trong tháng 7/2020 .

5/- Đồng ý chủ trương cho bầu bổ sung thêm P.Chủ tịch HĐHP các huyện có nhu cầu.

6/- Tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ HĐHP tỉnh trong tháng 7/2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện NQ của nhiệm kỳ Đại hội và bàn chủ trương giải pháp, xây dựng quyết tâm thực hiện thắng lợi NQ nhiệm kỳ Đại hội  từ nay đến 2022 hết nhiệm kỳ, thực hiện chủ trương của HĐTQ và chỉ đạo của CT/HĐTQ.

7/- HĐHP các huyện chưa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và Phương hướng năm 2020 thì tiến hành tổ chức xong trong tháng 6/2020 .

8/- Quyết định sáng ngày 19/7 Canh tý tổ chức Lễ giỗ lần thứ 1475 Đô hồ đại vương Thượng thủy tổ HPVN (cấp tỉnh). Đối với cấp huyện, có thể giỗ trước Tỉnh 1 ngày là 18/7 Canh tý, để sáng 19/7 về dự lễ dâng hương cấp tỉnh.

9/- TT/HĐHP và các CLBHP các cấp tiếp tục thực hiện công tác thiệnnguyện, tri ân, khuyến học v.v.

10/- Tiếp tục làm tốt công tác vận động đóng góp xây dựng Quỹ họ.

Các nội dung công việc nêu trên được các vị TT/HĐHP tỉnh và các thành viên khác dự họp nhất trí thông qua, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt công việc họ ./.

PHẠM NGỌC CHI

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments