Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTin Phú Yên: TT HĐHP Phú Yên nhóm họp

Tin Phú Yên: TT HĐHP Phú Yên nhóm họp

Sáng ngày 20/4/2019 thường trực hđhp tỉnh Phú yên họp bàn và quyết định các nội dung sau đây :
1) Chủ tịch HP , Phạm Ngọc Chi báo cáo nhanh kết quả phiên họp của TT.HĐTQ sáng ngày 13/4/2019 Hà nội và Lễ ký kết KẾT NGHĨA HĐHP HẢI PHÒNG VÀ HĐHP PHÚ YÊN .

2) Duyệt nội dung và nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu HĐHP huyện Tuy An , tỉnh Phú yên lần thứ nhất ( 2019-2024 ) , đại hội sẽ khai mạc sáng ngày 12/5/2019 .
Đây là đại hội điểm cấp huyện , để chỉ đạo các huyện khác tiếp tục đại hội …
3) Kiểm tra và củng cố  việc thực hiện công tác thu – chi tài chánh của HĐHP tỉnh và các CLB thuộc HĐHP tỉnh .
4) Quyết định phân công ông Phạm Phú, PCT HĐHP, tỉnh kiêm giữ chức Chủ tịch hđhp Thành phố Tuy hòa ;  cùng các sáng lập viên của TP chuẩn bị tốt nội dung và nhân sự  hđhp TP , dự kiến phấn đấu đại hội sẽ khai mạc trước ngày giỗ Cụ Thượng thủy tổ họ Phạm , báo công với Cụ Tổ .

Phạm Ngọc Chi

Chủ tịch

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments