Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN QN ĐN: BÁO CÁO TỔNG KẾT 2022

TIN QN ĐN: BÁO CÁO TỔNG KẾT 2022

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022
và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Tình hình chung:
Hội đồng Họ Phạm Quảng Nam Đà Nẵng (HĐHP-QNĐN) là một Hội đồng dòng họ liên tỉnh, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Có 26 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; 294 xã, phường, thị trấn. (Trong đó có 6 huyện vùng núi cao cư dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số) quá trình điều tra khảo sát “chưa thật đầy đủ” 2 tỉnh thành hiện nay có 288 Hội đồng gia tộc.
Là một Hội đồng ra đời khá sớm (2004) chính thức đại hội đại biểu thành lập Lần thứ nhất năm 2011, gần 2 thập niên có nhiều khó khăn khác nhau, việc phát triển hệ thống dòng họ 5 cấp (Toàn quốc, Tỉnh thành, quận huyện, xã phường, gia tộc) có những hạn chế nhất định, trong 2 Tỉnh – Thành hiện nay chỉ có 7/26 cấp quận, huyện, thị xã, thành lập được HĐHP, 2/294 xã phường mới thành lập trong năm 2022.
– Các hoạt động dòng tộc hiện nay chỉ tập trung ở Hội đồng gia tộc.
– Thành viên tham gia hoạt động dòng họ trong toàn hệ thống của QNĐN. Có 168 người, trong đó cấp tỉnh thành 49 người, quận huyện 103 người, xã phường 16 nguồi, tuổi đời trung bình các thành viên khá cao (60 tuổi).
– Ngoài các Ban chức năng trực thuộc HĐHP Tỉnh thành QNĐN cũng đã thành lập các câu lạc bộ trực thuộc như Câu lạc bộ Con gái – Con dâu, câu lạc bộ Quần vợt, câu lạc bộ Doanh nhân, câu lạc bộ Võ học – Dưỡng sinh; các câu lạc bộ đều mới thành lập trong nhiệm kỳ lần thứ 3 (2020-2025) các câu lạc bộ hoạt động trong giai đoạn đầu đang xây dựng và phát triển thành viên.

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ dòng họ năm 2022.
Năm 2022 tình hình chung các hoạt động của Họ Phạm QNĐN gặp không ít khó khăn, nhất là hậu đại dịch Covid 19, nhưng với tinh thần nhiệt huyết, sự đồng tâm hiệp lực, đoàn kết thống nhất Họ Phạm QNĐN đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trên nhiều lĩnh vực.
I) Củng cố kiện toàn, thành lập hệ thống HĐHP các cấp:
1) Hệ thống HĐHP tỉnh thành:
– Để đảm bảo nguồn nhân lực hoạt động trên một địa bàn rộng lớn 2 Tỉnh – Thành; trong năm 2022 HĐHP QNĐN đã thực hiện bầu bổ sung thành viên trong Ban thường trực; Từ 15 người sau đại hội; đến nay có 19 thành viên.Trong đó bầu bổ sung 3 chức danh Phó chủ tịch Hội đồng.
– Đã phân công nhiệm vụ cụ thể; phó chủ tịch phụ trách Nam Quảng Nam, Bắc Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng, phụ trách nghiên cứu lịch sử dòng họ; phụ trách tài chính, thiện nguyện, truyền thông tư liệu, khuyến học khuyến tài, thư ký…
– Về hệ thống tổ chức đã cơ bản đáp ứng mọi hoạt động của HĐ đến kết thúc nhiệm kỳ.
2) Hệ thống cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Tỉnh.
Các HĐHP quận huyện, thành phố cơ bản hoạt động ổn định như Quế Sơn, Đại Lộc, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, thành phố Hội An, riêng HĐHP thị xã Điện Bàn trong năm 2022 đã 2 lần Hội nghị cũng cố kiện toàn tổ chức, bầu bổ sung 6 thành viên trong ban thương trực, trong đó bầu 1 chủ tịch HĐ thay thế nguyên chủ tịch HĐ đã từ trần.
2) Thành lập mới HĐHP cấp quận huyện.

– Huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam là địa phương phía Nam. Tiếp giáp tỉnh Quảng Ngãi, với 17 đơn vị hành chính xã phường, và nhiều Hội đồng gia tộc Họ Phạm phân bố đều khắp trên toàn huyện, từ kết nối ban liên lạc đến mở rộng gắn kết các dòng họ, ngày 17 tháng 4 năm 2022 đã tổ chức thành công Hội nghị thành lập Hội đồng lâm thời Họ Phạm huyện Núi Thành, hiện nay huyện đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tiến đến đại hội đại biểu lần thứ 1.
3) Thành lập HĐHP cấp xã phường.
– Năm 2022 Họ Phạm QNĐN đã thành lập 2 HĐHP cấp xã phường (xã Quế Xuân huyện Quế Sơn, phường Điện Dương thị xã Điện Bàn) với tổng số 14 tộc Họ 16 thành viên, địa phương thực hiện khá tốt nhiệm vụ này là HĐHP huyện Quế Sơn, đơn vị đầu tiên thành lập được HĐHP cấp xã phường. Ngòai xã Quế Xuân hiện nay huyện Quế Sơn đang chuẩn bị thành lập thêm 2 HĐHP xã phường (xã Quế Hiệp, xã Quế Châu).
II) Hoạt động Lễ hội, tri ân Tổ tiên:
1) Nhật kỵ (giỗ) thượng thuỷ tổ Họ Phạm Việt Nam (20/7)

– Năm 2022 Họ Phạm QNĐN đã tổ chức trọng thể ngày giỗ (20/7) thượng thủy Tổ họ Phạm Việt Nam tại từ Đường Họ Phạm Trần Ngọc vùng Gò Nổi thị xã Điện Bàn, đây là một lễ hội được Luân lưu hàng năm trên tất cả các nhà thờ Họ Phạm của Quảng Nam và Đà Nẵng.
– Phần lễ Hội năm nay có tầm quy mô lớn hơn, tựu tề hầu hết các Họ Phạm của 2 tỉnh thành, bên cạnh đó có sự tham dự của chính quyền, cơ quan mặt trận sở tại, và các họ tộc khác cùng đến tham dự và giao lưu.
– Thời gian lễ hội kéo dài (2 ngày) phần lễ tổ chức trân trọng, trang nghiêm theo nghi thức cổ truyền; phần hội có chương trình văn nghệ chào mừng biểu diễn nghệ thuật Lân sư tử, rồng, có sự tham gia của đoàn văn công Quân khu 5, Nhà văn hoá thị xã Điện Bàn, bên cạnh đó kết hợp khen thưởng khuyến học, khuyến tài, tặng quà các cụ cao niên.
– Hoạt động lễ hội (nhật kỵ) thượng thuỷ tổ đã thành công khá cao để lại được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng con cháu Họ Phạm về lịch sử hào hùng, oanh liệt của thượng thủy tổ cũng như các bậc tiền nhân Họ Phạm Việt Nam.
2) Lễ hội thường niên các họ tộc:

– Lễ hội thường niên các Họ Phạm ở QNĐN gồm các lễ chính thức như Tế xuân, tế thu (xuân kỳ, thu tế) tảo mộ tổ tiên, Hội tộc đây là nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đươc duy trì nhiều đời nay. Trong năm đã diễn ra nhiều lễ hội từ các gia tộc Họ Phạm. HĐHP QNĐN đã tích cực tham dự, đồng thời tổ chức khen thưởng, vinh danh tập thể cá nhân đã hữu công phụng sự gia tộc, dòng họ.
III) Hoạt động nghiên cứu lịch sử – kết nối dòng họ:
1) Biên soạn bộ Địa chí Họ Phạm QNĐN:

– Địa chí Họ Phạm QNĐN tập 1 (1173 trang khổ A4) đã chính thức phát hành đầu năm 2022; đây là một công trình nghiên cứu lịch sử khá công phu. Nội dung về tổng thể lịch sử tên gọi Quảng Nam, phân tích đầy đủ không gian thời gian các dòng tộc Họ Phạm, “Dĩ Bắc duy Nam”, “Bắc địa tùng vương”; địa danh tổ quán; thủy tổ từng gia tộc. Các tư liệu lịch sử trong địa chí họ Phạm QNĐN đã góp một phần lớn trong quá trình hoạt động, gắn kết tộc Họ dễ dàng và quan trọng hơn cả là phục vụ cho quá trình “Vấn Tổ tầm Tông” của con cháu Họ Phạm hiện nay và muôn đời sau.
2) Dịch thuật gia phả cổ, hoành phi, liển đối:
Trước những năm 1940 và kể cả hiện nay Gia phả, hoành phi, liển đối các họ Phạm QNĐN đều viết chữ Hán Nôm, nhiều gia tộc ở QNĐN gặp không ít khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ Vấn Tổ tầm Tông, cũng từ Địa chí Họ Phạm QNĐN chủ biên Ông Phạm Thúc Hồng đã dịch thuật cụ thể từng Họ Phạm, góp phần khá lớn về nhận biết rõ ràng nguồn cội.
IV) Hoạt động thiện nguyện, tri ân.
1) Hoạt động thiện nguyện:

– Năm 2022 là năm hoạt động thiện nguyện của Họ Phạm QNĐN đạt nhiều kết quả quan trọng: Ban thiện nguyện, các câu lạc bộ, các HĐHP quận huyện đã có nhiều công sức hoạt động tích cực, quan tâm đặc biệt đến mọi đối tượng, mọi hoàn cảnh khó khăn như bệnh tật, mồ côi cha mẹ, già cả nêu đơn, các đối tượng nghèo, cận nghèo bằng nhiều phương thức hỗ trợ như trợ cấp bằng tiền một lần, trợ cấp bằng tiền thường xuyên, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà, trợ cấp vốn cho hộ nghèo phát triển chăn nuôi (nuôi bò).
– Tiêu biểu hoạt động thiện nguyện năm 2022 là HĐHP huyện Quế Sơn, câu lạc bộ con gái, con dâu, Ban thiện nguyện, Hội đồng gia tộc Họ Phạm Trần Ngọc,..
-Tổng số tiền hoạt động thiện nguyện trong năm 2022 …………………….triệu đồng (cao nhất là đơn vị Quế Sơn 763 triệu đồng)
2) Hoạt động tri ân:

– Chúc thọ mừng thọ:
– Nhân dịp tết đến Nguyên Đán (2022) HĐHP – QNĐN đã chỉ đạo và phối hợp HĐHP các quận huyện, các Ban, Các câu lạc bộ tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 202 cụ ông cụ bà trường thọ 90 tuổi – bên cạnh Bằng mừng thọ còn có những món quà tuy giá trị không cao, nhưng đã đem lại những cảm xúc vô cùng trân quý, trong đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.
– Tặng bằng vinh danh những người hữu công phụng sự tổ tiên.
+ Tại phiên họp bất thường của thường trực HĐHP – QNĐN (tháng 12) đã thống nhất tặng bằng vinh danh cho 3 vị nguyên là Chủ tịch, phó chủ tịch HĐHP QNĐN qua các thời kỳ (Ông Phạm Minh Thông, Ông Phạm Đình Đàn, Ông Phạm Khuê) vì đã hữu công xây dựng và phát triển họ Phạm QNĐN nhiều năm.
+ Tặng bằng vinh danh cho 5 vị Họ Phạm làng Mỹ Tân xã Đại Phong, huyện Đại lộc vì đã có công hiến đất, tái thiết từ đường khuyến học khuyến tài,..
V) Hoạt động các câu lạc bộ trực thuộc HĐHP – QNĐN:
– Số câu lạc bộ (CLB) trực thuộc HĐHP QNĐN được thành lập đến nay là 04 CLB; bao gồm CLB Con gái – Con dâu, CLB Doanh nhân, CLB Quần vợt và CLB Võ học – Dưỡng sinh, tất cả đều được thành lập trong khóa 3 nhiệm kỳ 2020-2025.
– CLB Doanh nhân trong giai đoạn đầu hoạt động còn ở trong mức kiện toàn tổ chức bộ máy, vận động phát triển thành viên, CLB Võ học – Dưỡng sinh mới thành lập tháng 12 năm 2022.
+ Câu lạc bộ Quần vợt Họ Phạm QNĐN.
Trong năm đã tổ chức thành công giải quần vợt mở rộng Đà Nẵng, có sự tham gia câu lạc bộ họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi, hiện nay CLB đã hình thành dần nhóm “máu nóng” nhằm mục đích hiến máu kịp thời để cứu chữa các bệnh nhân tại các bệnh viện tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
+ Câu lạc bộ Con gái – Con dâu (CLBCG-CD).
Tính đến nay thành lập tròn 2 năm, nhưng sự lớn mạnh và phát triển đáng kể, từ 10 thành viên lúc thành lập hiện nay đã phát triển lên 68 thành viên, năm 2022 có 2 CLB cấp quận huyện xã phường được thành lập ra mắt (CLB-CG-CD quận Ngũ Hành Sơn, CLB CG-CD Họ Phạm Hà Thanh Điện Hòa) với tổng số thành viên là 27 người.
– Năm 2022 CLBCG-CD đã có nhiều hoạt động trên nhiều lĩnh vực đạt nhiều kết quả như: Thiện nguyện, Kết nối tộc họ, Tri ân tổ tiên, khuyến học khuyến tài,…Mọi hoạt động của HĐHP QNĐN luôn có hình ảnh của các chị, các cô con gái, con dâu từ Đại hội, hội nghị, giỗ kỵ CLB CG-CD là trung tâm hậu cần, chính các cô, các chị đã hỗ trợ một phần quan trọng cho sự thành công mọi sự kiện.
– Về hoạt động Thiện nguyện bằng tinh thần nhiệt huyết, sự chia sẽ và cảm thông, CLB CG-CD đã quan tâm đặc biệt đến những hoàn cảnh khó khăn ốm đau bệnh tật, già cả nêu đơn, mồ côi cha mẹ, thiên tai, dịch bệnh, với những khoản tiền tuy giá trị không cao, nhưng phần quà thiết yếu trong đại dịch Covid 19, các cô, các chị đã đem lại tình cảm sâu nặng nghĩa tình dòng tộc trong cơn hoạn nạn.
– Với tổng số kinh phí………………………………triệu đồng từ quỹ CLB tất cả từ sự đóng góp của thành viên.
– Trong nhiệm vụ vận động phát triển thành viên CLB từ tỉnh thành đến xã phường, gia tộc đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, có năng lực chuyên môn về quản lý điều hành và kể cả nhiều lĩnh vực khác, trong đó lớn nhất vẫn là sự nhiệt huyết, tận tâm của các cô, các chị.
VI) Hoạt động khuyến học khuyến tài:

Trong năm 2022 HĐHP QNĐN đã tổ chức tuyên dương khen thưởng cho 14 học sinh các cấp học năm học 2021-2022 đã có thành tích xuất sắc đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành, khu vực, quốc gia, tốt nghiệp Đại học loại giỏi tại các trường đại học công lập.
– Về khuyến học khuyến tài năm 2022 chủ yếu tập trung tại các gia tộc, số lượng học sinh đạt thành tích học tập khá giỏi ngày càng tăng, có gia tộc khen thưởng số lượng trên 100 em (họ Phạm La Qua, Họ Phạm Hà Thanh, HĐHP huyện Quế Sơn đã thực hiện chi từ quỹ của Hội đồng để khen thưởng số tiền lên đến 3,6 triệu đồng).
– Quá trình khảo sát, thống kê (chưa đầy đủ) 194 HĐ gia tộc Họ Phạm của QNĐN có trên 80% có ban khuyến học, nhiều tộc họ có số dư quỹ khuyến học trên 100 triệu đồng, nhiệm vụ tuyên dương khen thưởng, hỗ trợ được diễn ra thường xuyên sau khi kết thúc năm học.
VII) Công tác tài chính:
Tổng thu công tác tài chính trong năm 2022: 38.418.000 đồng.
Tổng chi công tác tài chính trong năm 2022: 27.112.000 đồng.
(Chi tiết thu chi tài chính có phụ lục kèm theo)
*Đánh giá chung về kết quả đạt được, những khó khăn và tồn tại trong năm 2022.
1) Những kết quả đạt được:
– Trong năm qua (2022) tuy có những khó khăn nhất định sau đại dịch Covid 19 nhưng với sự nỗ lực, tận tâm tận lực, sự nhiệt huyết từ cơ sở đến tỉnh thành chúng ta khẳng định rằng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.
– Tổ chức bộ máy được kiện toàn và củng cố, mọi hoạt động được đi vào quy cũ, bổ sung được nhiều thành viên, có nhiều nhân tố tích cực, sự hưởng ứng ủng hộ của các Hội đồng gia tộc ngày càng cao.
– Phát triển hệ thống Hội đồng Họ Phạm 5 cấp đã được chú trọng (1 hội đồng cấp quận huyện và 02 hội đồng cấp xã phường) đây là một số cố gắng lớn mà nhiều tỉnh thành trong cả nước chưa thực hiện được.
– Đã tổ chức thành công đại lễ giỗ kỵ thượng thủy tổ Họ Phạm Việt Nam, đây là một lễ hội để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng; loan tỏa, gắn kết dòng họ một cách sâu sắc.
– Bộ Địa chí họ Phạm QĐNN được phát hành đây là công trình nghiên cứu lịch sử Họ Phạm khá công phu được nhà Hán Nôm họ Phạm Thúc Hồng chủ bút biên soạn bao quát lịch sử địa danh tên gọi Quảng Nam, địa danh tổ quán các dòng Họ Phạm “dĩ bắc duy nam”, “bắc địa tùng vương”, không gian, thời gian các giai đoạn di cư và định cư của các dòng họ Phạm trên đất Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã cụ thể được từng Họ Phạm về thủy tổ truyền sinh địa danh, tổ quán, các hệ phái trực thuộc, về hệ thống hạ tầng thờ cúng (nhà thờ).
– Địa chí Họ Phạm QNĐN được HĐHP Việt Nam đánh giá cao “HĐHP QNĐN đã thành công trong chủ trương sưu tầm tư liệu, biên tập và xuất bản Địa chí Họ Phạm QNĐN; các tỉnh thành phố cần tham khảo kinh nghiệm, quan tâm đến công việc này là thiết thực phục dựng lịch sử truyền thống Họ Phạm tại các địa phương và cho cả nước”.
– Các hoạt động của các CLB đem lại nhiều kết quả quan trọng, nhất là CLB con gái – con dâu
– Hoạt động thiện nguyện hoàn thành với những con số ấn tượng tiêu biểu là địa phương huyện Quế Sơn, Ban Thiện nguyện, CLB CG – CD, HĐ gia tộc họ Phạm Trần Ngọc.
– Hoạt động khuyến học khuyến tài rộng khắp trên mọi Hội đồng gia tộc, sự quan tâm chăm lo cho công tác giáo dục đào tạo được chú trọng đúng mức.
2) Những khó khăn và tồn tại.
+ Khó khăn:
– Khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn nhân lực cho hoạt động hiện tại và tương lai, đại đa số tuổi đời của các Hội đồng 5 cấp là khá cao (trên 60) mọi hoat động khó đem lại hiệu quả cao nhất.
– Là một HĐHP liên tỉnh – thành phố địa bàn vô cùng rộng lớn, hoạt độngkết nối gặp không ít khó khăn nhất là các địa phương vùng núi cao, trung du.
+ Một số tồn tại:
– Trong thường trực Hội đồng tỉnh thành các thành viên hoạt động chưa thật sự tích cực, một vài thành viên chưa hoàn thành được nhiệm vụ được giao, còn thụ động trong thực thi nhiệm vụ.
– Trong điều hành nhiệm vụ một số hoạt động chưa có tính thống nhất cao, đôi lúc đôi nơi còn chồng chéo, có những ý kiến khác nhau; hoặc trái chiều.
– Riêng về bộ Địa chí Họ Phạm QNĐN có nhiều điểm sai sót về tên gọi, địa danh, tổ quán nhất là các Họ Phạm huyện Quế Sơn, cần điều chỉnh lại, để hoàn thiện bộ địa chí tốt nhất.
* Một số nội dung tồn tại cần được rút kinh nghiệm trong thời gian đến.
Về vai trò điều hành tổ chức hoạt động của Ban thường trực Hội đồng.
– Chúng ta hoạt động trên nhiều lĩnh vực tộc họ là từ sự tự nguyện trên một cái tâm phụng sự tổ tiên, ngoài ra không còn mục đích gì khác; chức năng, quyền hạn chỉ giới hạn trong phạm vi là Quy chế hoạt động của hội đồng mà đại hội đã thông qua tại đại hội đại biểu các cấp; chính vì vậy để thỏa mãn mọi điều kiện là phải tuân thủ vào quy chế.
– Do những điều kiện hoàn cảnh khác nhau một số vị trong thành viên hội đồng, trong các ban thường trực chưa tích cực hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ, trong thời gian đến cần khắc phục, nhằm tạo thêm sức mạnh cho hoạt động đạt kết quả cao hơn.
– Mục đích góp ý, phê bình, xây dựng, chỉnh đốn những tồn tại trong điều hành cũng như hoạt động là hết sức cần thiết, sẽ góp phần cho sự trường tồn, vững mạnh; tất cả cần có phương pháp tốt nhất, hiệu quả cao nhất, phải đi ra từ sự chân thành, cùng nắm tay nhau khắc phục những khiếm khuyết ngoài ý muốn trong thời gian qua.

PHẦN THỨ HAI
Phương hướng nhiệm vụ hoạt động dòng họ năm 2023:
I) Định hướng chung:
Tiếp tục phát triển hệ thống họ Phạm 5 cấp trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, duy trì các lễ hội thường niên, thực hiện có hiệu quả cao hơn về lĩnh vực thiện nguyện, khuyễn học khuyến tài, truyền thông và nghiên cứu lịch sử…
II) Mục tiêu cụ thể:
1) Phát triển hệ thống họ Phạm 5 cấp:
– Tổ chức đại hội đại biểu HĐHP huyện Núi Thành.
– Kết nối thành lập ban liên lạc hai huyện Thăng Bình và Duy Xuyên để tiến đến thành lập Hội đồng lâm thời.
– Đối với thành phố Đà Nẵng các HĐHP quận huyện tiếp tục kết nối, hình thành các ban liên lạc để phát triển họ tộc.
– Tổ chức đại hội đặc biểu HĐHP 2 xã Quế Hiệp và Quế Châu huyện Quế Sơn.
– Phấn đấu thành lập CLB con gái – con dâu thị xã Điện Bàn và phường Điện Dương.
2) Tổ chức lễ hội:
– Đại lễ nhật kỵ thượng thủy tổ Họ Phạm Việt Nam sẽ được tổ chức trọng thể tại nhà thờ tộc Phạm Cẩm Sa phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.
– Duy trì các lễ hội, Tảo mộ, Tế xuân tế thu, Hội tộc tại các nhà thờ họ Phạm trên 2 tỉnh thành.
– Khuyến khích các tộc họ trong điều kiện có thể xây dựng bia thờ thượng thủy tổ họ Phạm Việt Nam.
3) Bộ địa chí họ Phạm QNĐN tập 2.
4)Thực hiện Khuyến học khuyến tài năm học 2022-2023.
5)Thực hiện Thiện nguyện và công tác tri ân.
6)Các hoạt động khác như thể thao, võ học, dưỡng sinh, hiếu, hỷ, thi đua khen thưởng.
III) Những giải pháp chủ yếu để bảo đảm thực hiện các mục tiêu trong năm 2023
1) Về phát triển hệ thống tộc họ:
– Ban thường trực, các Ban trực thuộc HĐHP QNĐN trực tiếp làm việc với hội đồng lâm thời huyện Núi Thành để phối hợp, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn để có thể tiến đến đại hội đại biểu trong quý II năm 2023.
– Huyện Thăng Bình: Trên cơ sở đã có Ban liên lạc một số họ Phạm phía đông, cần tiếp tục gắn kết, tìm nguồn nhân lực để tiến đến thành lập hội đồng lâm thời, nhiệm vụ này giao cho 2 ông Phạm Đình Phượng và Phạm Quang Tứ trực tiếp chỉ đạo thực hiện.
– Huyện Duy Xuyên: Các kết nối thông tin hiện nay còn hạn chế; cần có nhiều thời gian khảo sát, tập hợp , giao cho ông Phạm Quang Tứ trực tiếp khảo sát điều tra cùng phối hợp với ông Phạm Thúc Hồng để hình thành bộ máy liên lạc.
– Hai xã Quế Hiệp và Quế Châu huyện Quế Sơn giao cho ông Phạm Đình Phượng trực tiếp chỉ đạo HĐHP huyện Quế Sơn, hỗ trợ 2 xã để tiến đến đại hội đại biểu.
– Thành lập câu lạc bộ con gái – con dâu.
Ban chủ nhiệm CLB con gái – con dâu QNĐN phối hợp với HĐHP thị xã Điện Bàn, chuẩn bị nhân sự bộ máy để tiến đến đại hội đại biểu các CLB con gái – con dâu thị xã Điện Bàn và phường Điện Dương ngoài ra thị xã Điện Bàn cần nghiên cứu các địa phương có đủ điều kiện tiến đến xúc tiến thành lập một HĐHP cấp xã phường trong năm 2023 – nhiệm vụ này giao cho bà Phạm Thị Kim Yến và ông Phạm Văn Chương trực tiếp chỉ đạo điều hành.
– Các họ Phạm tại thành phố Đà Nẵng, các HĐHP Đại Lộc, Hội An, Ngủ Hành Sơn, Cẩm Lệ giao cho ông Phạm Quy Toàn chỉ đạo trực tiếp để kết nối, tiếp cận thông tin thực hiện phát triển hệ thống tộc họ trong năm 2023.
2) Tổ chức lễ hội:
– Trong năm 2023 đại lễ nhật kỵ Thượng thủy tổ Họ Phạm Việt Nam sẽ tổ chức tại nhà thờ họ Phạm Cảm Sa, xã Điện Nam Bắc thị xã Điện Bàn, ban thường trực chỉ đạo trực tiếp, các ban trực thuộc, HĐHP Điện Bàn phối hợp chặt chẻ với HĐ gia tộc họ Phạm Cẩm Sa xây dựng kế hoạch thực hiện, về quy mô, nguồn nhân lực, kinh phí, xây dựng kịch bản lễ hội, nhiệm vụ này giao cho ông Phạm Thúc Hồng Lảnh chỉ đạo trực tiếp.
– Thường trực HĐHP QNĐN phân công các phó chủ tịch, các thành viên trong ban thường trực tham dự các lễ hội các HĐ gia tộc của Quảng Nam và Đà Nẵng.
3) Biên soạn tập hai bộ địa chí họ Phạm QNĐN.
– Nội dung bộ địa chí họ phạm QNĐN tập hai có những bước thuận lợi hơn, công tác sưu tầm tư liệu lịch sử đã có ở tập 1, rút kinh nghiệm các tồn tại từ biên soạn tập 1 lần này giải pháp thực hiện cụ thể như sau: giao trách nhiệm cho chủ tịch HĐHP các Quận, Huyện, Xã, Phường chi đạo hướng dẫn cho các HĐ gia tộc các nội dung: Thủy tổ tiền sinh, địa danh tổ quán các thời kỳ, các hệ phái chi trực thuộc ước tính con cháu hiện tại, tộc phả, từ đường, văn hóa gia phong, hình ảnh (có mẫu kèm theo) để tránh sự nhầm lẫn các lỗi chính tả tư liệu gửi đến được đánh máy gửi qua địa chỉ email, zalo, chủ biên Phạm Thúc Hồng, quá trình cung cấp tư liệu đề nghị HĐHP hướng dẫn hổ trợ các gia tộc , hoặc liên lạc trực tiếp đến chủ biên để được hướng dẫn, tổ chức thực hiện đồng thời nhầm tránh sự chờ đợi.
4) Hoạt động thiện nguyện tri ân:
– Phát huy thành tích đạt được trong năm 2022 giải pháp quan trọng thực hiện tốt hoạt động này là nguồn lực, Ban thiện nguyện, HĐHP các quận huyện xã phường các CLB ngay từ đầu năm cần tích cực vận động nguồn quỹ thiện nguyện từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân, các mạnh tường quân , để đủ điều kiện hoạt động trong năm 2023.
5) Hoạt động khuyến học, khuyến tài
– Tiếp tục giữ nguyên phân cấp thực hiện khuyến học khuyến tài như năm 2022, HĐHP tỉnh thành thực hiện khen thưởng cho các thành tích học tập cao nhất, HĐ quận huyện, xã phường tổ chức khen thưởng các thành tích còn lại, duy trì và khuyến khích các HĐGT tiếp tục thực hiện công tác Khuyến học khuyến tài tốt hơn.
6) Các hoạt động khác
– Thể thao, võ học, dưỡng sinh, thi đua khen thưởng.
– Riêng CLB võ học và dưỡng sinh thành lập trong tháng 12 năm 2022. Ban chủ nhiệm cần có kế hoạch hoạt động phát triển thành viên , mở võ đường để thường trực HĐHP hổ trợ cùng phối hợp thực hiện.
-Hoạt động thi đua khen thưởng, truy tặng vinh danh những tập thể cá nhân đã hữu công phụng sự tổ tiên, khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực trên mọi lĩnh vực hoạt động, nhằm khích lệ động viên các hoạt động được tốt hơn trong thời gian đến.

PHẦN THỨ BA
Kiến nghị, đề nghị
I) Bổ sung thành viên HĐHP Việt Nam:
– Quá trình cũng cố kiện toàn tổ chức HĐHP QNĐN đã bầu bổ sung 03 chức danh phó chủ tịch, trong đó có 01 phó chủ tịch thường trực, để quá trình hoạt động thuận lợi tiếp thu các chủ trương từ HĐHP Việt Nam, HĐHP QNĐN đề nghị HĐHP Việt Nam bổ sung một thành viên HĐHP Viêt Nam (có tờ trình kèm theo).
II) Về khen thưởng:
– Đề nghị HĐHP Việt Nam tặng Bằng khen cho các cá nhân tập thể sau:
*Tập thể:
1) Ban thiện nguyện Họ Phạm QNĐN.
2) HĐHP Huyện Quế Sơn.
3) CLB con gái con dâu Họ Phạm QNĐN.
4) HĐHP Trần Ngọc xã Điện Quang thị xã Điện Bàn.
*Cá nhân:
1. Ông Phạm Nguyên Tuấn: Trưởng ban thiện nguyện HĐHP QNĐN.
2. Ông Phạm Công Truyền: Phó ban thiện nguyện HĐHP QNĐN.
3. Ông Phạm Đình Phượng: Phó chủ tịch HĐHP QNĐN, chủ tịch HĐHP Huyện Quế Sơn.
4. Bà Phạm Thị Kim Yến: Chủ nhiệm CLB con gái con dâu.
5. Bà Phạm Thị Lan: Phó chủ nhiệm CLB con gái con dâu.
6. Ông Phạm Trần Ngọc Lời: HĐ gia tộc Họ Phạm Trần Ngọc xã Điện Quang thị xã Điện Bàn.
7. Ông Phạm Công Hà: HĐ gia tộc Họ Phạm Mỹ Tân Đại Phong Đại Lộc.
(có tờ trình kèm theo)
Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của HĐHP QNĐN. Kính mong sự quan tâm của các cấp./.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments