Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN QNĐN: HĐHP HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN

TIN QNĐN: HĐHP HỌP PHIÊN ĐẦU TIÊN

 

Sáng ngày 22 tháng 11năm 2020, tại Văn Phòng hội đồng số 78 Bùi Sỹ Tiêm, Hải Châu, Đà Nẵng, HĐHP QNĐN đã tiến hành phiên họp thường trực đầu của nhiệm kỳ. Tham dự có 13/15 ủy viên thường trực, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐ Phạm Đức Nam. Hội nghị  đã thực hiện các việc sau đây:

1/ Tổng kết tình hình thực hiện công tác trước, trong và sau tổ chức đại hội, rút ra các ưu khuyết điểm của từng tiểu ban;

2/ Báo cáo tổng kết thu chi phục vụ đại hội;

3/ Công bố quyết định Ban lâm thời  CLB con gái – con dâu họ Phạm QN ĐN gồm 7 thành viên do Bà Phạm thị Thu Thủy làm Chủ nhiệm;

4/ Bầu bổ sung ông Phạm Định làm Phó chủ tịch phụ trách tài chính , 1 kế toán và 1 thủ quỷ;

5/ Ông Phạm Thúc Hồng, chủ biên quyển Địa chí QN –ĐN,  báo cáo tiến độ thực hiện, bổ sung một số chi tiết trước khi đưa ra ban thẩm định duyệt xét và xin giấy phép xuất bản;

6/ Đề ra một số công tác cụ thể để thưc hiện việc họ đến quý I/2021.

       PHẠM KHUÊ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments