Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN QNĐN: HĐHP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU...

TIN QNĐN: HĐHP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 13/7.2022, tại từ đường tộc Phạm La Qua, Thường Trực HĐHP thị xã Điện Bàn đã tổ chức hội  nghị sơ kết 6 tháng đầu năm.  Về tham dự có Thường Trực HĐHP QNĐN do ông Phạm Quang Tứ, Phó Chủ Tịch phụ trách Bắc Quảng Nam, các trưởng ban chuyên trách của HĐHP TX Điện Bàn cùng 50 đại biểu.

Hội nghị đã đánh giá những việc làm trong thời gian qua và đề ra ra phương hướng hoạt động trong thời gian đến và quyết nghị nhiều việc việc rất thiết thực, trong đó có những việc “nóng” và “chắc” như là:

Củng cố, tăng cường nhân sư: Bầu Ban Thường trực HĐHP Điện Bàn gồm 11 vị. gồm 1 Chủ tịch, 5 Phó chủ tịch (trong đó có 1 Phó chủ tịch Thường trực)

1.Chấn chỉnh và quy định  thông tin đưa  trên Zalo, Fb của HĐHP Điện Bàn.

2.Thành lập Câu Lạc Bộ con Gái, Con dâu Tộc Phạm Hà Thanh-Điện Hòa và thị xã Điện Bàn trực thuộc CLB con Gái, con Dâu họ Phạm Tỉnh QNĐN./.                 PHẠM ĐỨC NAM

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments