Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN QNĐN: SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

TIN QNĐN: SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Ngày 3/8/2022, tại Từ đường Tộc Phạm Trần Ngọc, Xã Điện Quang, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, HĐHP QNĐN đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dòng Tộc 6 tháng đầu năm 2022 và bàn phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

Về tham dự Hội nghị có chủ tịch HĐHP các quận, huyện: Quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng; TP Hội An, Thị Xã Điện Bàn, huyện Quế Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Núi Thành thuộc Tỉnh Quảng Nam, với 45/56 Ủy viên HĐHP QNĐN. Đặc biệt có 2 chủ tịch HĐHP xã Quế Xuân và Phường Điện Dương cùng một số chủ tịch HĐ Gia Tộc các nhà Thờ trên địa bàn QNĐN. Lần đầu tiên HĐHP QNĐN hoàn thiện tổ chức hệ thống 5 cấp theo mô hình của HĐHP Việt Nam từ cấp Tỉnh, Huyện, Xã, Phường và Hội đồng Gia tộc.

 

                                         PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả thực hiện nhiệm vụ các tháng đầu năm 2022

CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Củng cố Ban thường trực HĐHP – QNĐN:

Do đặc điểm là một Hội đồng liên tỉnh – thành phố: Tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng là 2 đơn vị hành chính độc lập địa bàn,  rộng lớn, số lượng các dòng Tộc Phạm nhiều, do vậy hoạt động của Ban thường trực gặp không ít khó khăn để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ đặt ra .

  • Tại phiên họp quý I năm 2022 HĐHP QNĐN đã tiến hành bầu bổ sung các chức danh Ban thường trực:3 chức danh Phó chủ tịch HĐHP QNĐN. Hiện nay có 1 Chủ tịch và 5 Phó chủ  tịch)
  • Ban thường trực HĐHP – QNĐN hiện nay sau củng cố, bổ sung, đã phân công phân nhiệm cụ thể như sau:

– Chủ tịch Phạm Đức Nam: lãnh chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của HĐHP QNĐN.

– Phó Chủ tịch thường trực Phạm Quang Toàn: phụ trách các quận huyện thuộc thành phố Đà Nẵng.

– Phó Chủ tịch Phạm Thúc Hồng: phụ trách công tác nghiên cứu lịch sử kết nối dòng Tộc.

– Phó Chủ tịch Phạm Hữu Định: phụ trách tài chính.

– Phó Chủ tịch Phạm Đình Phượng: phụ trách các quận huyện, thành phố phía nam tỉnh Quảng Nam.

– Phó Chủ tịch Phạm Quang Tứ: phụ trách các  huyện, thị xã, thành phố phía bắc tỉnh Quảng Nam, kiêm tổng thư ký Hội đồng.

* Các uỷ viên thường trực của Hội đồng đã điều chỉnh và bổ sung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

* Ban thư ký: Ông Phạm Chiến, Bà Đỗ Thị Hai uỷ viên.

* Ban tài chính: Ông Phạm Văn Tựu trưởng ban, Bà Trần Thị Mảng thủ quỹ.

* Ban thông tin tư liệu: Ông Phạm Xuân Quang trưởng ban, ông Phạm Nam Chinh phó ban.

Củng cố Hội đồng cấp quận, huyện, thị xã:

Trong 6 tháng đầu năm 2022 các Hội đồng quận huyện đã tổ chức sơ kết các hoạt động, trong đó HĐHP thị xã Điện Bàn đã tổ chức 2 lần Hội nghị (Quý I, và 6 tháng đầu năm). Ngoài sơ kết và phương hướng nhiệm vụ, đã tập trung củng cố, kiện toàn, tổ chức đến nay HĐHP Điện Bàn đã bầu bổ sung 6 thành viên mới, Ban thường trực hiện nay có 11 người và đã phân công phân nhiệm cụ thể, ngày 16 tháng 7 năm 2022 thường trực HĐHP – QNĐN đã ban hành quyết định chuẩn y thành viên và Ban thường trực HĐHP Thị Xã ĐiệnBàn.

 

Thành lập mới HĐHP các quận huyện:

Tổ chức thành công Hội nghị trù bị HĐHP huyện Núi Thành (17/4/2022) đã thành lập Hội đồng lâm thời gồm 9 thành viên tiến đến Đại hội đại biểu HĐHP huyện Núi Thành trong thời gian đến.

Tiếp tục kết nối các gia tộc họ Phạm thành lập Ban vận động chuẩn bị bộ máy tổ chức để thành lập HĐLT Họ Phạm 02 huyện Thăng Bình và Duy Xuyên trong năm 2022 – 2023.

 

Thành lập HĐHP xã phường:

– Dưới sự chỉ đạo của HĐHP huyện Quế Sơn ngày 16 tháng 5 năm 2022 đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu HĐHP xã Quế Xuân, đây là một Hội đồng cấp xã phường đầu tiên của QNĐN thành lập, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình hình thành hệ thống tổ chức HĐHP 5 cấp.

– Ngày 21 tháng 5 năm 2022 HĐHP phường Điện Dương cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu thành lập Hội đồng, sau Đại hội đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về chương trình, về quy mô, mà nhất là sự đồng thuận hưởng ứng khá tích cực của 8 HĐGT Họ Phạm  phường Điện Dương.

– HĐHP huyện Quế Sơn đang chuẩn bị về nhân sự, các trình tự để tiến đến Đại hội đại biểu thành lập HĐHP 2 xã Quế Hiệp và Quế Châu trong năm 2022.

– Từ việc lập đề án, thành lập Hội đồng lâm thời đến quá trình tổ chức Đại hội, hai đơn vị Quế Sơn và Điện Bàn đã chỉ đạo sâu sát, quan tâm đặc biệt, nhất là sự tham gia tích cực của các Hội đồng gia tộc Họ Phạm địa phương, đây là một cố gắng rất lớn của các thành viên.

Hoạt động các câu lạc bộ thuộc HĐHP – QNĐN:

Câu lạc bộ doanh nhân Họ Phạm QNĐN

Đã tổ chức thành công đại hội đại biểu ngày 26 tháng 03 năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng. Đại hội đã bầu ra Ban chủ nhiệm, thông qua phương hướng nhiệm vụ và quy chế hoạt động của câu lạc bộ.

Công tác tri ân, thiện nguyện đã hoạt động khá tốt, đã để lại nhiều ấn tượng tình cảm sâu sắc của dòng họ.

 

+ Một số tồn tại khó khăn:

– Do ảnh hưởng dịch covid, một số hoạt động của Hội đồng có những hạn chế nhất định,.

– một số thành viên của Hội đồng tham gia hoạt động chưa được tích cực.

– Tiến độ kết nối dòng họ để thành lập các Hội đồng quận, huyện chưa được như mong muốn.

– Nhiệm vụ tiếp tục biên soạn Địa chí Họ Phạm QNĐN tập 2 gặp không ít khó khăn, các Hội đồng gia tộc chưa chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, các thành viên trong Ban biên tập chưa tích cực tham gia.

– Nhiều hoạt động còn mang tính tự phát chưa có kế hoạch cụ thể nên quá trình thực hiện hiệu quả chưa cao.

 PHẦN THỨ HAI

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Tiếp tục củng cố bộ máy hoạt động HĐHP các cấp, kết nối dòng họ, tích cực thông tin tuyên truyền những mục tiêu đặt ra trong hoạt động của Họ Phạm QNĐN, thực hiện tốt công tác tri ân, thiện nguyện khuyến học, khuyến tài, phát triển HĐHP các quận huyện, thành phố, thị xã, xã phường.

 

MỤC TIÊU CỤ THỂ

Tổ chức thành công đại hội đại biểu hội đồng Họ Phạm huyện Núi Thành. Trên cơ sở đã kết nối các Hội đồng gia tộc huyện Thăng Bình phấn đấu tiến đến Đại hội đại biểu HĐHP huyện Thăng Bình. Hai quận Hải Châu và Thanh Khê thành phố Đà Nẵng. Kết nối các Họ Phạm của hai quận để tiến đến thành lập Hội đồng lâm thời, thành lập Hội đồng trong năm 2023. Thành lập Hội đồng lâm thời Duy Xuyên. Thành lập Hội đồng lâm thời một số xã phường có điều kiện thuận lợi. Biên soạn hoàn thành Địa chí Họ Phạm QNĐN tập 2 phát hành cuối năm 2022 Tổ chức mừng thọ các cụ có tuổi đời tròn năm 80, 85, 90, 95, 100. Công tác thiện nguyên tiếp tục vận động nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ đời sống đến các hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi và các đối tượng xã hội khác. Căn cứ kết quả học tập năm 2021 – 2022 của các cấp học để thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài như mục tiêu đề ra. HĐHP – QNĐN khen thưởng các thí sinh đỗ đạt các giải từ cấp tỉnh đến quốc gia, các thủ khoa đổ vào các trường đại học. Phân cấp các quận, huyện và các Hội đồng gia tộc thực hiện công tác khen thưởng các cấp học còn lại.

  1. Về thể thao CLB quần vợt phối hợp với hai CLB quần vợt Họ Phạm Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi để tổ chức giải quần vợt Họ Phạm mở rộng khu vực miền Trung trong quý 4 năm 2022.
  2. Khuyến khích các nhà thờ Họ Phạm của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tạc tượng thượng thuỷ tổ Họ Phạm Việt Nam Phạm Tu để thờ tự (trong điều kiện có thể).
  3. Chuẩn bị tốt Hội nghị tổng kết năm 2022 và bàn phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN
HOÀN THÀNH CÁC MỤC TIÊU ĐỀ RA

  1. Về phát triển thành lập HĐHP quận huyện thành phố thị xã, xã phường: 

– Đối với thành phố Đà Nẵng, giao cho Ông Phạm Quang Toàn (Phó chủ tịch thường trực) chủ trì phối hợp với các Ban tiến hành kết nối các Họ Phạm để hình thành bộ máy lâm thời tiến đến xây dựng đề án thành lập HĐHP quận Hải Châu và quận Thanh Khê, quá trình kết nối tiếp cận có thể hình thành HĐHP xã phường.

– Các đơn vị Núi Thành, Thăng Bình giao cho ông Phạm Đình Phượng phối hợp cùng các thành viên của Hội đồng làm việc với hai địa phương trên có kế hoạch cụ thể để từng bước thực hiện đi đến thành lập HĐHP cuối năm 2022, đầu năm 2023.

– Các địa phương thuộc huyện Quế Sơn, một số xã đã hình thành bộ máy lâm thời cần được hỗ trợ về mặt chuyên môn và các lĩnh vực khác, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập HĐHP cấp xã trong năm 2022 và 2023.

  1. Thành lập mới CLB con Gái, con Dâu cấp quận huyện, xã phường:

– Giao cho Ban thường trực HĐHP thị xã Điện Bàn chủ trì phối hợp với CLB con Gái, con Dâu Họ Phạm QNĐN, HĐHP phường Điện Dương, HĐGT Họ Phạm Hà Thanh, Điện Hoà xây dựng đề án thành lập CLB con Gái, con Dâu thị xã Điện Bàn; CLB con Gái, con Dâu phường Điện Dương ban hành quyết định công nhận Ban chủ nhiệm lâm thời CLB con Gái, con Dâu Họ Phạm Hà Thanh, Điện Hoà.

  1. Về công tác tri ân và thiện nguyện: 

– Công tác tri ân: Để tổ chức thành công sự kiện trọng đại ngày giỗ thượng thuỷ tổ Họ Phạm Việt Nam (20/7) giao cho Ban lễ tân chủ trì phối hợp với Ban thư ký, Ban tài chính, Ban thông tin truyền thông, HĐGT Phạm Trần Ngọc có kế hoạch chương trình cụ thể, phân công phân nhiệm, xây dựng kịch bản, thống nhất thực hiện.

– Công tác thiện nguyện: Ban thiện nguyện chủ trì phối hợp với CLB con Gái, con Dâu Họ Phạm QNĐN, các HĐHP quận huyện, thành phố, thị xã vận động nguồn quỹ từ các nhà hảo tâm các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân để bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện mừng thọ, hỗ trợ đời sống các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, riêng công tác mừng thọ đề nghị các HĐHP địa phương thu thập thông tin, tính đến năm 2022 có các độ tuổi tròn 80, 85, 90. 95, 100 và trên 100. Để có chủ trương mừng thọ cuối năm 2022, việc mừng thọ ở độ tuổi nào cho phù hợp sẽ thống nhất sau.

  1. Công tác nghiên cứu lịch sử, biên tập Địa chí Họ Phạm QNĐN:

Để đẩy nhanh tiến độ, biên tập đầy đủ, hạn chế thấp nhất các sai sót, nhiệm vụ này cần được tập trung nguồn nhân lực, trong đó HĐGT các Họ Phạm QNĐN là chủ yếu. Ngoài trách nhiệm chủ biên (Ông Phạm Thúc Hồng) đề nghị HĐHP các địa phương cần đôn đốc, nhắc nhở, tư vấn việc cung cấp tư liệu (Mẫu cung cấp tư liệu cần được gửi đến các HĐGT qua HĐHP địa phương).

  1. Công tác khuyến học khuyến tài: 

– Giao cho Ban Khuyến Học khuyến Tài phối hợp các HĐHP các địa phương năm bắt thông tin các cháu học sinh có thành tích học tập xuất sắc gồm: Đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh thành phố, quốc gia, các thí sinh đỗ vào các trường Đại học đạt danh hiệu thủ khoa đề nghị thường trực HĐHP – QNĐN khen thưởng trước năm học 2022 – 2023.

– Giao cho HĐHP các địa phương thưc hiện khen thưởng các thành tích học tập khác phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương. Trên đây là nội dung báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, những giải pháp bảo đảm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của HĐHP./.

T/M HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM QNĐN

CHỦ TỊCH

Phạm Đức Nam

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments