TIN QNĐN

 LỄ CÚNG TẾ XUÂN CỦA TỘC PHẠM VĂN,

TÂN LƯU, HÒA HẢI, NGŨ HÀNH SƠN

Ngày 10/4/ 2022, tại nhà thờ tộc PHẠM VĂN, , HĐGT đã tổ chức Lễ cúng tế Xuân thường Niên.  Dự Lể  có ông Phạm Trọng, Chủ Tịch, ông Phạm Phú Ân, phó Chủ tịch, HĐHP quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cùng  con cháu nội ngoại của dòng họ./.            PHẠM VĂN BẢY

HỌ PHẠM VĂN XUÂN ĐÀI, ĐIỆN QUANG, TX ĐIỆN BÀN, LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC KHUYẾN TÀI

Ngày 10/4/2022, HĐGT  Phạm Văn, Xuân Đài, Điện Quang, TX Điện Bàn,  đã tổ chức phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi  trong năm học 2021/2022./.               PHẠM ĐỨC NAM

TƯỞNG NHỚ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG

TRI ÂN TỔ TIÊN GIA TỘC

Hưởng ứng Năm du lịch quốc gia, nhân ngày Giổ Tổ Hùng Vương mồng 10/3, Ủy ban nhân dân  TP Hội An và Phường Cẩm Nam, phối hợp với HĐHP TP Hội An đã tổ chức các hoạt hoạt động mang ý nghĩa hướng về Cội nguồn, khơi dậy lòng tự hào dân tộc Việt Nam của các dòng tộc sống trên địa bàn nhằm thu hút du khách phục hồi và kích cầu du lịch sau 2 năm bị gián đoạn bởi vì dịch bệnh Covid../                                                         PHẠM ĐỨC NAM

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments