Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG: HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

TIN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG: HỘI NGHỊ TRÙ BỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HĐHP QN-ĐN

Sáng 18/10/2020, tại nhà Thờ TỘC PHẠM CẨM SA, HĐHP QNĐN tổ chức Hội nghị trù bị để bầu ra Hội Đồng nhiệm kỳ mới. 40 ủy viên HĐ đã về dự.

Sau hơn 3 giờ làm việc, Hội nghị đã nhất trí thông qua các văn kiện và Quy Chế HĐHP QN-ĐN,  nhất trí giới thiệu 50 ủy viên HĐ khóa mới, trong đó có 15 ủy viên thường trực, chủ tịch và các phó chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Đại Hội Đại biểu sẽ được tổ chức vào ngày 25/10/2020 tới ./.

PHẠM NAM

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments