Trang chủGIỚI THIỆUTin Quảng Nam-Đà Nẵng: Hội nghị tổng kết 2018

Tin Quảng Nam-Đà Nẵng: Hội nghị tổng kết 2018

 

Sáng  ngày 03 tháng 11 năm 2018 tại số 33 Lưu Quang Thuận, Q. Ngũ hành Sơn, TP Đà Nẵng, HĐHP QNĐN tiến hành hội nghị  tổng kết việc họ năm 2018 và bàn phương hướng nhiệm vụ 2019.

Tham dự có sự hiện diện của 20/24 vị uỷ viên ban chấp hành hội đồng,  do ông Phạm Minh Thông, Chủ tịch,  chủ trì điều hành hội nghi .

Thay mặt thường trực,  ông Phạm Khuê, Phó chủ tich kiêm TTK, báo cáo tổng kết và đề ra nhiệm vu công việc họ năm 2019. Các thành viên đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp cho báo cáo trên tinh thần đồng tộc ,đầy tâm huyết, sôi nổi làm phong phú thêm nhiệm vụ năm 2019. Sau cùng Ông Phạm Minh Thông, PCT hội đồng họ Phạm VN, chủ tịch hội đồng họ Phạm QNĐN, đã tổng hợp các ý kiến và kết luận. Trong không khí phấn khởi ,đồng thuận, trách nhiệm cao, hội nghị đã khép lại thành công tốt đẹp .              Phạm Khuê

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments