Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG: NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC VÀ ĐẦY Ý...

TIN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG: NHỮNG VIỆC LÀM THIẾT THỰC VÀ ĐẦY Ý NGHĨA CỦA HĐHP QNĐN

 

Trong thời gian vừa qua, Thường trực HĐHP QNĐN đã triển khai nhiều việc họ rất thiết thực và đầy ý nghĩa nên được các HĐHP các cấp, HĐGT và bà con các dòng họ Phạm trong địa bàn nhiệt tình ủng hộ và thực hiện.

–           Nhằm mở rộng, phát triển hệ thống các cấp HĐHP từ tỉnh xuống các cấp quận/huyện và phường/xã, Thường trực HĐHP QNĐN đã phân công các thành viên của mình đi khảo sát, tìm hiểu, liên hệ với các HĐGT và các dòng họ Phạm tại các địa phương, trong đó có việc khảo sát, tập hợp tư liệu để xuất bản hai tập Địa chí các dòng họ Phạm tại QNĐN. Đến thời điểm này, TT HĐHP QNĐN đã cho xuất bản được tập I với rất nhiều thông tin quan trọng về các dòng họ Phạm trên địa bàn.

–           Khuyến khích, động viên các địa phương tu bổ, xây mới các nhà từ đường, khu mộ tổ.

Đến thời điểm hiện tại, đã khánh thành 7 nhà thờ  dòng họ., trùng tu, nâng cấp 5  khu mộ Thủy Tổ.

–          Khuyến khích và động viên các địa phương dựng tượng thờ vọng Thượng thủy tổ họ Phạm  Đô hồ đại vương Phạm Tu. Đến nay đã có 3 nhà Thờ thực hiện. HĐHP QNĐN đang phát động tạc tượng thứ 4, đã khởi công ngày 12/3 AL và Lễ An vị vào ngày 20/7 AL. Đến ngày 5/5 đã nhận được 106 triệu đồng của bà con họ Phạm ủng hộ./. Tin PHẠM ĐỨC NAM

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments