Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG: THƯỜNG TRỰC HĐHP QN-ĐN NHÓM HỌP

TIN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG: THƯỜNG TRỰC HĐHP QN-ĐN NHÓM HỌP

Ngày 23/5 Thường trực HĐH QNDN đã họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch PHẠM MINH THÔNG.

Phiên họp đã bàn các nội dung sau:

1- Dự kiến nhân sự để bầu vào BCH khóa mới nhiệm kỳ 2020/2025 gồm 35 thành viên

2-Dự kiến thời gian Đại hội trù bị trung tuần tháng 8/2020

3-Dự kiến thời gian Đại hội đại biểu vào trung tuần tháng 10/2020

4-Dự kiến địa điểm Đại hội Đại biểu tại Nhà Thờ TỘC PHẠM TÂN LƯU, Nơi vừa qua đã dựng tượng Thượng Thủy Tổ Họ Phạm Việt Nam PHẠM TU.

5-Dự kiến số lượng đại biểu tham dự đại hội đại biểu khoảng 180 người.

6-Thường trực nhất trí với đề nghị của ông PHẠM MINH THÔNG và một số vị ủy viên HĐ xin nghỉ thôi không tham gia nhiệm kỳ tới do tuổi cao ,sức yếu.

7-Thường trực đã thống nhất giới thiệu một số thành viên nữ tham gia nhiệm kỳ tới.

8- Hội nghị quyết định thành lập 3 tiểu ban:Văn kiện, Nhân sự và Lễ Tân để chuẩn bị cho Đại hội.

PHẠM ĐỨC NAM

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments