Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG: TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÒNG HỌ CỦA TP...

TIN QUẢNG NAM-ĐÀ NẴNG: TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÒNG HỌ CỦA TP HỘI AN

Ngày 25/4/2021, tại văn phòng HĐHP TP Hội An, HĐHP TP Hội An đã tổ chức họp tổng kết công tác dòng tộc trên địa bàn trong quý 1/2021 và đề ra Phương hướng nhiệm vụ các quý còn lại trong năm 2021. Ông Phạm Công Hữu Hạnh, Chủ tịch HĐHP HộiAn, chủ trì hội nghị. Thường trực HĐHP QNĐN đã cử ông Phạm Thúc Hồng về tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo nhấn mạnh HĐHP TP Hội An đã phối hợp rất tốt với TT HỘI ĐỒNG HPQNĐN; gặp mặt các Tộc trưởng, các vị chủ tịch HĐGT để cung cấp thông tin cho 2 cuốn Địa Chí Họ Phạm QNĐN; tổ chức thăm hỏi, mừng Thọ các cụ ông, cụ bà cao niên…

Hội nghị đã nhất trí bầu anh Phạm Văn Thái làm Phó Chủ tịch Thường trực HĐHP TP Hôi An./.                                                                                                              PHẠM ĐỨC NAM

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments