Trang chủGIỚI THIỆUTIN QUẢNG NAM: HĐHP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG...

TIN QUẢNG NAM: HĐHP THỊ XÃ ĐIỆN BÀN TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2021

Ngày 31/12/2021, tại Nhà Thờ tộc Phạm La Qua, Điện Minh, Thị Xã Điện Bàn. HĐHP Thị Xã Điện Bàn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm 2021.

25/35 Ủy viên HĐHP Thị Xã cùng Thường trực HĐHP QNĐN đã về tham dự.

Hội nghị đã thông qua báo cáo Tổng kết và phương hướng hoạt động năm 2022; bổ sung thêm một số điều để hoàn thiện Quy chế hoạt động cho nhiệm kỳ 2020-2025; bầu bổ sung  Ủy viên Hội đồng là đại diện 35 nhà Thờ tộc Phạm tại địa phương; thông qua nhân sự Thường Trực gồm 15 vị là Chủ tịch và các phó chủ tịch phụ trách từng vùng miền;  bầu ông Phạm Văn Chương làm chủ tịch HĐHP Thị Xã Điện Bàn thay thế Anh Phạm Văn Thảo vừa mất; chọn từ đường tộc Phạm Ngọc, xã Điện Quang, đăng cai tổ chức Lễ Giổ Thượng Thủy Tổ HPVN PHẠM TU vào dịp 20/7 AL và báo cáo Hội đồng HPQNĐN để chuẩn y.

Hội nghị đã phát động các dòng tộc Phạm trên địa bàn thi đua thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, vận động các cá nhân trong từng tộc Phạm đăng ký mô hình ” Công dân học tập” theo kế hoạch của các địa phương nơi cư trú và xây dựng Tộc Văn hóa đạt chất lượng và hiệu quả.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐHP Việt Nam đã gửi tặng bằng khen cho Nhà Thờ Tộc Phạm Cẩm Sa, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, vì đã có nhiều đóng góp tích cực cho việc họ. Chủ tịch tỉnh Quảng Nam có bằng khen một số tộc họ Phạm,Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thị Xã Điện Bàn cũng có Quyết định tặng bằng khen cho 10 Nhà Thờ  các Dòng Tộc sống trên địa bàn Thị Xã trong đó có tộc Phạm làng Hà Thanh, Xã Điện Hòa và tộc Phạm Cẩm Sa, vì có thành tích xuất sắc nhất trong 5 năm liền./.                                                                        PHẠM NAM

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments