TIN QUẢNG NAM: THÀNH LẬP BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HĐHP HUYỆN NÚI THÀNH

0
122

Sáng 13/4/2021, Chủ Tịch HĐHP QNĐN cùng các Phó chủ Tịch Phạm Thúc Hồng và Phạm Cường đã về xã Tam An, huyện Núi Thành, thăm một số từ đường của các dòng tộc Phạm đang sinh sống tại đây, kết nối thành lập Ban Vận Động do Ông Phạm Hoàng Hữu làm Trưởng Ban.

Núi Thành là huyện tiếp giáp với Tỉnh Quảng Ngãi, có cảng biển nước sâu Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, có nhiều dòng tộc Phạm sinh sống./.

PHẠM ĐỨC NAM