Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTIN QUẢNG NGÃI: ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2019-2024 HỘI...

TIN QUẢNG NGÃI: ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI, NHIỆM KỲ 2019-2024 HỘI ĐỒNG HỌ PHẠM HUYỆN MỘ ĐỨC   

Ngày 24/11/2019, tại thị trấn Mộ Đức, Thường trực HĐHP huyện Mộ Đức đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ hai (2019-2024). Trên 100 đại biểu đại diện các ban quản lý nhà thờ họ Phạm, trưởng các chi, trưởng các dòng tộc họ Phạm ở các xã, thị trấn trong toàn huyện, một số bà con quê hương Mộ Đức làm ăn sinh sống ở các tỉnh thành trong cả nước; ông Phạm Đình Khối, Phó chủ tịch HĐHP Việt Nam, Chủ tịch HĐHP Quảng Ngãi, các vị phó chủ tịch HĐHP tỉnh; TT HĐHP các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Tư Nghĩa, TP Quảng Ngãi, các tộc họ bạn trong huyện: Võ, Trần,  Phan,  Lê…đã về dự.

Đại hội đã đánh giá những việc làm được, chưa làm được trong nhiệm kỳ qua, thảo luận nội dung công việc trọng tâm nhiệm kỳ tới, bầu HĐHP huyện nhiệm kỳ 2019-2024, bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch và các tiểu ban của Hội đồng.

Đại hội HĐHP huyện Mộ Đức lần thứ hai, nhiệm kỳ 2019-2024, đã thành công tốt đẹp thể hiện tinh thần đoàn kết, tri ân Tổ tiên, hướng về cội nguồn, kết nối dòng tộc chung tay giúp đỡ lẫn nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./.

                                                          Minh Hòa-Phước Tuấn

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments