Trang chủGIỚI THIỆUTIN QUẢNG NGÃI: THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ PHẠM...

TIN QUẢNG NGÃI: THÀNH LẬP BAN LIÊN LẠC LÂM THỜI HỌ PHẠM HUYỆN BÌNH SƠN

                                                                                                       Sáng ngày 20/5/2018, tại nhà hàng Diễm Lan, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, dưới sự chủ tọa của ông Phạm Quang Huy và sự tham dự của 20 vị đại diện các chi, dòng tộc, nhà thờ họ Phạm ở các xã, thị trấn trong huyện Bình Sơn, đã công bố quyết định thành lập Ban liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Bình Sơn, thảo luận bàn bạc việc chuẩn bị cơ sở vật chất tiến tới đại hội thành lập HĐHP huyện Bình Sơn lần thứ I. Các ông Phạm Sy, Phạm Minh Hòa,Phó chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi đã về dự.

Ông Phạm Quang Huy đã báo cáo những nội dung, công việc chuẩn bị, vận động, giới thiệu nhân sự và các hoạt động trước mắt để hình thành Ban liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Bình Sơn; đồng thời đề nghị Thường trực HĐHP tỉnh xem xét quyết định công nhận. Sau khi xem xét các điều kiện cần thiết và phù hợp Quy chế hoạt động của HĐHP tỉnh Quảng Ngãi.

Thay mặt Thường trực HĐHP tỉnh Quảng Ngãi, ông Phạm Sy, Phó chủ tịch HĐHP tỉnh, đã trao Quyết định thành lập Ban Liên lạc lâm thời cho ông Phạm Quang Huy. Ban Liên lạc lâm thời Họ Phạm huyện Bình Sơn gồm 39 vị, bộ phận Thường trực có 6 vị:

– Ông Phạm Quang Huy, Trưởng ban,

– Ông Phạm Thanh Hồng, Phó trưởng ban thường trực,

– Ông Phạm Trung Trường, Phó trưởng ban, phụ trách tài chính,

– Ông Phạm Quốc Lập, Phó trưởng ban,

– Ông Phạm Quang Sự, Phó trưởng ban, phụ trách truyền thông,

– Ông Phạm Văn Lanh, Phó trưởng ban.

Hội nghị cũng đã thống nhất phân công các thành viên phụ trách khu vực các xã, thị trấn để triển khai nội dung công việc và tiếp tục vận động, giới thiệu bổ sung nhân sự ở các xã, thị trấn, các nhà thờ của chi, dòng tộc tham gia chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí để tiến hành đại hội thành lập (dự kiến khoảng trung tuần tháng 8/2018).

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Sy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các vị trong BLL lâm thời trong việc chuẩn bị và tổ chức buổi ra mắt thành lập BLL lâm thời Họ Phạm huyện Bình Sơn, bước đầu đã đem lại kết quả hết sức khả quan và tin tưởng rằng nhất định huyện Bình Sơn sẽ thực hiện thành công những nội dung được thông qua trong buổi thành lập BLL lâm thời Họ Phạm huyện Bình Sơn hôm nay./.

Tin ảnh: Minh Hoà

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments