Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTin Quảng Ngãi: THƯỜNG TRỰC HĐHP QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC GIAO BAN 5...

Tin Quảng Ngãi: THƯỜNG TRỰC HĐHP QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC GIAO BAN 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Ngày 01/6/2019, Thường trực HĐHP tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị giao ban 5 tháng đầu năm 2019, nhằm sơ kết công việc họ, bàn triển khai công việc 7 tháng cuối năm 2019. Tham dự hội nghị có các vị trong Thường trực HĐHP Quảng Ngãi, đại diện Ban chủ nhiệm CLB Quần vợt, CLB thơ; đại diện Thường trực HĐHP các huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ. Ông Phạm Đình Khối – Phó Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc họ Phạm Việt Nam, Chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi và các ông Phó chủ tịch HĐHP tỉnh đồng chủ trì.

Ông Phạm Đình Khối, Chủ tịch HĐHP tỉnh đánh giá tình hình hoạt động công việc họ 5 tháng đầu năm 2019, triển khai công việc trọng tâm 7 tháng cuối năm 2019. Báo cáo nhấn mạnh, 5 tháng đầu năm 2019 với sự nhiệt tình, tâm huyết của Thường trực HĐHP tỉnh, Thường trực HĐHP các huyện, các chi, dòng tộc, các gia tộc trong toàn tỉnh…, hầu hết các nội dung trong chương trình của Thường trực HĐ đề ra đều được triển khai thực hiện, hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt đã chỉ đạo hướng dẫn thành phố Quảng Ngãi chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội thành lập HĐHP thành phố trong năm 2019 (họp ra mắt ban trù bị, phân công các thành viên phụ trách từng nhóm công việc…). Thường trực HĐHP các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ tiếp tục kiện toàn, bổ sung nhân sự cho phù hợp điều kiện từng huyện; đồng thời chỉ đạo, tổ chức đại hội ở các Hội đồng Gia tộc (thôn, tổ) tôn vinh các bậc trưởng tộc, bầu ban quản lý và các chức việc khác của hội đồng gia tộc.

Các vị tham dự hội nghị đã thảo luận nghiêm túc về những việc làm được, chưa làm được trong 5 tháng qua và bàn biện pháp thực hiện công việc họ trong 7 tháng cuối năm 2019, nhất là những công việc chưa làm được trong 5 tháng qua; những tồn tại hạn chế của Thường trực trong khâu tổ chức, chỉ đạo điều hành … cần sớm khắc phục.

Kết luận hội nghị, Ông Phạm Đình Khối đánh giá cao những việc đã làm được trong 5 tháng qua (đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế), trong đó nổi bật là việc chỉ đạo của Thường trực HĐHP tỉnh và các hoạt động của họ Phạm từ tỉnh đến cơ sở; biểu dương sự năng động, tích cực của một số ban chuyên trách của HĐHP tỉnh đã giúp cho Thường trực trong việc điều hành, chỉ đạo thực hiện công việc theo chương trình kế hoạch. Về nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2019, Ông Phạm Đình Khối nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm sau:

1/ Giao nhiệm vụ chuẩn bị việc tổ chức giỗ lần thứ 1474, ngày mất của Thượng thủy Tổ Đô hồ Đại vương Phạm Tu (dự kiến tổ chức vào ngày 18/8/2019, tức 18/7 âm lịch – Chủ nhật) cho Thường trực HĐHP huyện Bình Sơn thực hiện; Thường trực HĐHP tỉnh sẽ hỗ trợ một khoản kinh phí nhất định; Thường trực HĐHP các huyện, thành phố cử người tham dự (tổng cộng khoảng 30 người). Phân công ông Phạm Phước Tuấn, chịu trách nhiệm giúp đỡ, hướng dẫn việc chuẩn bị văn tế và các nghi thức khi tổ chức lễ – tế.

Dự kiến giỗ Thượng thủy Tổ lần thứ 1475 sẽ giao cho Thường trực HĐHP huyện Đức phổ thực hiện.

2/ Phân công ông Phạm Đình Khối, Phạm Bá Nam, Phạm Phước Tuấn chịu trách nhiệm xúc tiến vận động tiến hành đại hội thành lập CLB Doanh nhân họ Phạm quê Quảng Ngãi đang làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019.

3/ Kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban chủ nhiệm CLB thơ họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi, chuẩn bị nội dung, các điều kiện cần thiết để ra mắt tập thơ thứ 2 của họ Phạm Quảng Ngãi, phân công ông Phạm Đông Hưng và ông Phạm Cao Minh, Phó chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện.

4/ Thường trực HĐHP huyện Mộ Đức chuẩn bị các điều kiện cần thiết làm việc với Thường trực HĐHP tỉnh để tiến hành đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2019 – 2024).

5/ Tổ chức giải quần vợt Họ Phạm Quảng Ngãi (mở rộng); tổ chức sinh hoạt các CLB Quần vợt, CLB Trẻ họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi, phân công ông Phạm Bá Nam, Phạm Minh Hòa, Phạm Phước Tuấn – Phó chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm phối hợp với CLB Quần vợt và CLB Trẻ tổ chức thực hiện trong Quí III/2019.

6/ Thường trực HĐHP các huyện, thành phố chỉ đạo công tác chuẩn bị nội dung, vật chất để tiến hành tổ chức đại hội ở các Hội đồng Gia tộc, đại hội HĐHP ở các xã, thị trấn (tùy vào điều kiện của từng địa phương, không nhất thiết phải đại hội từ dưới lên hoặc từ trên xuống).

Để triển khai thực hiện các nội dung trên, Thường trực HĐHP tỉnh đề nghị các vị trong Thường trực HĐHP tỉnh, các vị Trưởng các Tiểu ban của HĐHP tỉnh và Thường trực HĐHP các huyện, thành phố thực hiện các nội dung sau:

– Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của cấp mình; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và đề nghị khen thưởng (gửi về Thường trực HĐHP tỉnh trước ngày 10/12/2019).

– Các huyện, thành phố gửi tin, bài phản ảnh về nội dung hoạt động của HĐHP huyện, thành phố và các nhà thờ họ Phạm trong huyện, thành phố (nhất là các hoạt động tổ chức đại hội các Hội đồng gia tộc; đại hội HĐHP các xã, phường, thị trấn) gửi về cho Ban Biên tập Bản tin nội bộ trước ngày 30/11/2019 để kịp ra Bản tin cuối năm.

– Những đề xuất, kiến nghị của HĐHP các huyện, thành phố gửi về cho Thường trực HĐHP tỉnh.

Thường trực HĐHP tỉnh đề nghị các vị Trưởng các Tiểu ban của HĐHP tỉnh và Thường trực HĐHP các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.

Minh Hòa – Phước Tuấn

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments