Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN QUẢNG NGÃI: TỔNG KẾT 3 NĂM NHIỆM KÌ CỦA HĐHP...

TIN QUẢNG NGÃI: TỔNG KẾT 3 NĂM NHIỆM KÌ CỦA HĐHP HUYỆN NGHĨA HÀNH

Sáng 7-8-2022, HĐHP Huyện Nghĩa Hành tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết ba năm nhiệm kỳ và bàn phương hướng công tác thời gian tới; cố tổ chức TT HĐHP huyện và các tiểu ban của HĐ; thay CT HĐHP huyện do ốm đau không đảm đương được công việc của HĐ.

Gần 50 đại biểu đại diện cho các nhà thờ và HĐGT trong toàn huyện đã về dự. Ông Phạm đình Khối, PCT HĐHPVN,  Chủ tịch HĐHP QUẢNG NGÃI, đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Thời gian qua, HĐHP Huyện Nghĩa Hành hoạt động ít hiệu quả do dịch bệnh COVID và Chủ tịch HĐ sức khỏe yếu. Hội nghị đã tán thành thay nhân sự vị trí chủ tịch và bầu ông Phạm Ngọc Vũ  làm Chủ tịch HĐHP huyện Nghĩa Hành; kiện toàn 15 thành viên trong ban Thường trực, gồm 4 PCT phụ trách khu vực, trường các tiểu ban.

Tại hội nghị, HĐHP  TỈNH QUẢNG NGÃI đã trao tặng Bằng VINH DANH cho ông Phạm Ngọc Thu vì đã có công lớn trong việc xây dựng HĐHP huyện Nghĩa Hành trong thời gian qua./. PHẠM BÁ TUẤN

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments