Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTin Quảng Ngãi: TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA HĐHP QUẢNG NGÃI

Tin Quảng Ngãi: TRIỂN KHAI KẾT LUẬN CỦA HĐHP QUẢNG NGÃI

          

Sáng ngày 18/11/2018, Thường trực HĐHP Quảng Ngãi đã họp bàn nhằm triển khai Kết luận sơ kết công việc họ 9 tháng đầu năm 2018 của HĐHP tỉnh, tham dự có các vị: Phạm Đình Khối – Chủ tịch HĐHP tỉnh; Phạm Bá Nam, Phạm Tùng Vy, Phạm Minh Hòa, Phạm Phước Tuấn – Phó chủ tịch HĐHP tỉnh; tại cuộc họp sau khi bàn bạc, trao đổi thống nhất, ông Phạm Đình Khối, Chủ tịch HĐHP tỉnh Quảng Ngãi nêu một số công việc cụ thể trong 3 tháng cuối năm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cụ thể:

1/ Thành lập Ban liên lạc lâm thời tiến tới đại hội thành lập HĐHP thành phố Quảng Ngãi trong năm 2019, gồm 9 vị, do ông Phạm Bá Nam, Phó chủ tịch HĐHP tỉnh làm Trưởng ban.

2/ Xúc tiến các điều kiện cần thiết để vận động thành lập CLB Doanh nhân họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2018.

3/ Kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban chủ nhiệm CLB thơ họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi.

4/ Kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban biên tập Bản tin nội bộ họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi và phân công việc chuẩn bị tin bài ảnh cho ra số đầu tiên trong dịp Tết Kỷ Hợi – 2019.

5/ Tổ chức sinh hoạt CLB Trẻ họ Phạm tỉnh Quảng Ngãi và công tác vận động chuẩn bị quà thăm Tết Kỷ Hợi – 2019 .

6/ Rà soát đối tượng chính sách, kế hoạch thăm Tết Kỷ Hợi – 2019 và xây dựng Quĩ khuyến học.

Để triển khai thực hiện các nội dung trên, Thường trực HĐHP tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các vị trong Thường trực HĐHP tỉnh, các vị Trưởng các Tiểu ban của HĐHP tỉnh và Thường trực HĐHP các huyện thực hiện các nội dung sau:

– Báo cáo kết quả hoạt động của cấp minh năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và đề nghị khen thưởng (gửi về Thường trực HĐHP tỉnh trước ngày 10/12/2018)

– Giới thiệu nhân sự đề nghị bổ sung vào các Tiểu ban của HĐHP tỉnh: Ban biên tập Bản tin, Tiểu ban Gia phả, Tiểu ban kết nối dòng họ  (thay thế các vị lớn tuổi không có điều kiện, sức khỏe tham gia).

– Mỗi huyện có từ 3 – 5 tin, bài phản ảnh về nội dung hoạt động của HĐHP huyện và các nhà thờ họ Phạm trong huyện gửi về cho Ban Biên tập Bản tin nội bộ trước ngày 30/11/2018.

– Những đề xuất, kiến nghị của HĐHP các huyện gửi về cho Thường trực HĐHP tỉnh.

Thường trực HĐHP tỉnh đề nghị các vị Trưởng các Tiểu ban của HĐHP tỉnh và Thường trực HĐHP các huyện triển khai thực hiện./.

tin ảnh: Minh Hòa-Phước Tuấn

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments