Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTin Quảng Ninh: HĐHP thành phố Uông Bí Tổng kết hoạt...

Tin Quảng Ninh: HĐHP thành phố Uông Bí Tổng kết hoạt động năm 2017 và bàn Phương hướng hoạt động năm 2018

Sáng ngày 27/5/2018, HĐHP  thành phố Uông Bí , tỉnh Quảng Ninh, đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017 và bàn Phương hướng hoạt động năm 2018.  HĐHP  thành phố Uông Bí được thành lập năm 2006, đến nay có 8 HĐHP cấp xã, phường trực thuộc; từ năm 2016 đến nay hoạt động của Họ Phạm Uông Bí đã duy trì thường xuyên nề nếp các hoạt động như: chúc thọ các bậc cao niên. Khuyến học khuyến tài, biểu dương những cá nhân tích cực tham gia việc họ, gây quĩ từ thiện, sưu tầm tư liệu lịch sử về các phạm tộc trên địa bàn TP Uông Bí, kết nối được nhiều phạm gia có quê hương từ các tỉnh thành phố khác chuyển cư đến sinh sống làm việc tại Uông Bí ; HĐHP TP Uông Bí đã tham gia nhiều hoạt động do HĐTQ.HPVN tổ chức.

Từ đầu năm 2017, HĐHP TP Uông Bí đã thống nhất suy tôn “ Bát Hải Đại Vương Phạm Chấu” (là vị Nhân Thần họ Phạm được nhân dân trăm họ ở địa phương Thờ phung tại Đền Hang Son) là Thượng Thủy Tổ của Họ Phạm Uông Bí. Do đó hàng năm bà con cô bác họ Phạm Uông Bí hội tụ cúng tế Đại Vương Phạm Chấu vào ngày 13 tháng 4 âm lịch tại Đền Hang Son; và đến ngày 20 tháng 7 âm lịch lại tụ hội về dâng hương  Đô Hồ Đại Vương Phạm Tu, Thượng Thủy Tổ HPVN tại Đình ngoại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì , Hà Nội.

Khách mời tham dự hội nghị  có đại biểu đại diện chính quyền thành phố Uông Bí và Đoàn Thường trực HĐTQ HPVN; Ts.Phạm Vũ Câu , Chủ tịch HĐTQ đã phát biểu biểu dương HĐHP TP Uông Bí và  gợi ý  mở rộng phát triển thêm một số hoạt động việc họ khác nữa, phối kết hợp với các hoạt động của HĐHP tỉnh Quảng Ninh và HĐTQ HPVN./.

                                                    

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments