Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN THÁI BÌNH:    TT HĐHPVN làm việc với HĐHP Thái Bình ngày...

TIN THÁI BÌNH:    TT HĐHPVN làm việc với HĐHP Thái Bình ngày 12/7/2023                                                            

           NỘI DUNG TRAO ĐỔI                                  Về  QĐ của TT HĐHPVN  xem xét và xử lý vi phạm                      , sai phạm qui định qui chế của cá nhân ông Phạm Đình Trọng.                 

Từ ngày 2/6/2023 Chủ tịch HĐHPVN đã ký ban hành quyết định của HĐHPVN  cho thôi ( bãi nhiệm) các chức năng nhiệm vụ với ông Phạm Đình Trọng: Cho thôi Ủy viên Hội đồng họ Phạm Việt nam khóa VIII, nhiệm kỳ (2020-2025) và Cho thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng họ Phạm tỉnh Thái Bình. Đồng thời chỉ định ông Phạm Xuân Pha đàm nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch HĐHP Thái Bình từ ngày 02/6/2023.

Thực hiện điều 2 quyết định này có nội dung: Thường trực HĐHPVN sẽ họp với các thành viên HĐHP Thái Bình để trao đổi về Quyết định cho thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐHP Thái Bình với ông Trọng  và bàn về kiện toàn nhân sự HĐHP Thái Bình tại thời điểm hiện tại, bàn nội dung hoạt động năm 2023.

Ngày 12/7/2023 ông Phạm Xuân Pha Quyền Chủ tịch HĐHP Thái Bình đã mời họp HĐHP Thái Bình và mời Thường trực HĐHPVN cùng .dự họp . Đại diện TT HĐHPVN đã Thông tin, trao đổi, nêu rõ các vi phạm qui chế của ông Trọng và quá trình xem xét xử lí vi phạm qui chế đối với ông Phạm Đình TRọng.

 1. Các vi phạm sai phạm qui định qui chế của ông Phạm Đình Trọng:
 2. Là UVTT HĐHPVN khóa VII , nhưng ông Trọng không báo cáo lí do vắng mặt,

tự ý không dự kỳ họp ngày 12/12/2020 tại Hà Nội của Thường trực HĐHPVN bàn về chuẩn bị Đại hội VIII và sai phạm nghiêm trọng hơn là không báo cáo, không dự Đại hội HĐHPVN khóa VIII (tổ chức ngày 17/1/2021) tại TP Hải phòng và không dự các cuộc họp TT HĐHPVN và họp tổng kết thường niên tiếp sau. Cụ thể là:

 1. Biết rõ từ tháng 10/ 2020 đã có Giấy mời kỳ họp TT HĐHPVN ngày 12/12/2020

bàn về tổ chức Đại hội đại biểu HĐHPVN khóa VIII ; thì chiều và tối ngày 11/12/2020 tại KS Hà Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; ông Trọng đã  có mặt dự “họp nhóm ” tại Hà Nội với một số người từ các nơi khác đến

 1. Là UVTT HĐHPVN khóa VII và có mặt ở Hà Nội hôm 11/12/2020, nhưng ngày

12/12/2020 ông Trọng không báo cáo, không đến dự  kỳ họp quan trọng của TT HĐTQ HPVN bàn về Đại hội khóa VIII tổ chức tại Hà Nội.

 1. Sau đó ngày 17/1/2021 ông Trọng là UVTT HĐTQ khóa VII, Chủ tịch HĐHP

Thái Bình là đại biểu đại hội đương nhiên, đương nhiệm,  nhưng đã cố ý không báo cáo, không dự Đại hội đại biểu HĐHPVN khóaVIII tại Hải phòng .

 1. Kể từ cuối năm 2020, là UV HĐHPVN khóa VIII, Chủ tịch HĐHP Thái Bình,

nhưng ông Trọng tiếp tục không báo cáo, tự ý không dự các cuộc họp tiếp sau đây:

+ Không dự Cuộc họp TT HĐHPVN ngày 4/4/2021 tại Hà Nội.

+ Không dự Cuộc họp TT HĐHPVN ngày 24/5/2022 tại Qui Nhơn, Bình Định.

+ Không dự họp và không tổ chức cho các thành viên HĐHP Thái Bình tham dự

họp Tổng kết năm 2022 của HĐHPVN họp ngày 5/1/2023 tại TP Đà Nẵng.

+ Không dự  cuộc họp TT HĐHPVN ngày 28/5/2023 tại Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Các thành viên HĐHP Thái Bình cũng được nghe và hiểu rõ: ông Trọng được mời dự họp hội nghị TT HĐHPVN tại Phú Yên ngày 28/5/2023 để quan triệt các quyết nghị của TT HĐHPVN và ông TRọng có cơ hội , có quyền lợi được trình bày diễn giải về nguyên do các vi phạm sai phạm qui chế của cá nhân; ông Trọng biết có nội dung họp này, nhưng ông TRọng đã không đến dự họp tại Phú Yên, không báo cáo.

      e.Như vậy chưa tính ô Trọng hầu như không báo cáo, không dự họp TT HĐHPVN

và không dự họp Tổng kết hàng năm nhiều lần trong thời gian  từ 2018 đến trước tháng 12/2020. Chỉ tính từ cuộc họp TT HĐHPVN bàn trù bị cho Đại hội đại biểu khóa VIII từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2023, ông Trọng đã vắng mặt không báo cáo lí do tất cả 06 cuộc họp quan trọng. Chỉ xem xét riêng việc tự ý không dự cuộc họp nào của TT HĐHPVN và không dự đại hội khóa VIII đã cho thấy: Ông Trọng đã coi thường tổ chức HĐHPVN, vô ý thức tổ chức; vi phạm nghiêm trọng Điều 13- khoản 3  Qui chế của HĐHPVN.

 1. Ông Trọng đã tham gia hội, nhóm lôi kéo bè phái nhằm chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ HĐHPVN; nhiều lần có mặt trong các nhóm không thuộc tổ chức của HĐHPVN và các nhóm họ phạm có các hoạt động chống lại sự kết nối phát triển của HĐHP các cấp (nhiều lần có ảnh ông Trọng trên các trang mạng của các nhóm này). Ông Trọng đã vi phạm Điều 13 khoản 6 Qui chế tổ chức và hoạt động của HĐHPVN
 2. Ông Trọng đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo của TT HĐHPVN

Sau Đại hội khóa VIII, TT HĐHPVN có kỳ họp ngày 4/4/2021; thực hiện nghị quyết kỳ họp này, ngày 10/4 2021 Chủ tịch HĐHPVN đã ký Thông báo gửi Chủ tịch và HĐHP tỉnh Thái Bình yêu cầu Chủ tịch HĐHP Thái Bình triệu tập họp hội nghị toàn thể HĐHP Thái Bình trước ngày 30/5/2021và gửi Giấy mời đại diện Thường trực HĐHPVN cùng tham dự cuộc họp này; để xem xét tình trạng ông Trọng và HĐHP Thái Bình nhiều lần không tham dự họp và không giao lưu với HĐHP các tỉnh bạn; bàn về chuẩn bị cho đại hội HĐHP Thái Bình nhiệm kỳ 5 năm (2020-2025). Nhưng ông Trọng đã không chấp hành chỉ đạo của TT HĐHPVN, không mời TT HĐHPVN và không triệu tập họp hội nghị toàn thể HĐHP Thái Bình như yêu cầu của Thường trực HĐHPVN .

 1. Ông Trọng có nhiều sai phạm trong chỉ đạo điều hành HĐHP tỉnh Thái Bình trong nhiều năm qua, trong đó :

+ Trong quản lí  và sử dụng tài chính, sử dụng tiền quĩ của HĐHP Thái Bình. Có nhiều thành viên HĐHP Thái Bình đã phản ảnh, báo cáo với TT HĐHPVN v/v này; nhưng do ông Trọng là Chủ tịch hội đồng nên nhiều năm qua HĐHP Thái Bình ít sinh hoạt họp hành và không có điều kiện xác định minh bạch vấn đề quản lí và sử dụng tài chính của Hội đồng liên quan đến ông Trọng. Thời gian tới HĐHP Thái Bình cần làm rõ việc này, để rút kinh nghiệm cho công việc quản lí tài chính trong Hội đồng.

    + Trong nhiều năm gần đây ông Trọng giữ cương vị Chủ tịch HĐHP tỉnh, nhưng hầu như  đã  không tổ chức hoạt động nào ( như các hội nghị sơ tổng kết thường niên, hoạt động tri ân tiên tổ, thiện nguyện, khuyến học khuyến tài, kết nối giao lưu,…) ở qui mô cấp HĐHP tỉnh Thái Bình; không có báo cáo hàng năm về hoạt động của HĐHP Thái Bình; cũng không đưa tin trên các trang mạng của HĐHPVN.

    + Từ 2018 đến nay ông Trọng hầu như không liên hệ, không báo cáo định kỳ, thường xuyên với TT HĐHPVN theo qui định tại qui chế.

 1. Có nhiều thành viên HĐHP tỉnh Thái Bình rất bức xúc, không đồng tình với thái

độ và trách nhiệm Chủ tịch hội đồng của ông Trọng và đều có mong  muốn Tổ chức cấp trên là HĐHPVN xem xét trách nhiệm cá nhân của ông Trọng và chấn chỉnh kịp thời.

 1. Trong nhiều năm qua ông Trọng đã vi phạm Điều 13 khoản 5 Qui chế tổ chức và

hoạt động của HĐHPVN v/v nhiều năm ( ít nhất là từ năm 2018 đến 2023) đã không đóng góp niên liễm (hội phí) hàng năm để duy trì hoạt động của HĐHP cùng cấp.

II-TT HĐHPVN xem xét , xử lí vi phạm qui định qui chế .

         1.Tại kỳ họp TT HĐHPVN ngày 28/5/2023 tại TP Tuy Hòa, TT HDHPVN đã trao đổi thảo luận về Tờ trình của Ban chỉ đạo  kiểm tra vi phạm qui đinh qui chế đối với  ông Phạm Đình Trọng và kiến nghị xem xét xử lý trách nhiệm của cá nhân là Ủy viên HĐHPVN đối với ông Phạm Đình Trọng .

 1. 2. Xem xét Ông Phạm Đình Trọng đã vi phạm qui định Điều 13 -Qui chế qui định về  “Những việc thành viên Hội đồng họ phạm các cấp không được làm; sai phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý, vi phạm trong thời gian dài nhiều năm. Cụ thể như sau:

+ Không thực hiện đúng theo qui định quy chế của HĐHPVN, không thực hiện các quy định, chỉ đạo của HĐHP cấp trên trực tiếp; không báo cáo hoạt động thường niên lên HĐHP cấp trên.

+ Cá nhân ông Trọng liên tục trong nhiều năm qua đã quá nhiều lần không báo cáo , không dự các cuộc họp thường niên do HĐHPVN triệu tập; không dự Đại hội VIII.

+ Là Chủ tịch HĐHP tỉnh nhưng ông Trọng không tổ chức cho các thành viên HĐHP tỉnh tham dự các kỳ họp, đại hội khóa VIII và  các hoạt động do HĐHPVN tổ chức.

+ Có biểu hiện quản lí, sử dụng không rõ ràng minh bạch tiền, tài sản chung của HĐHP Thái Bình, nhưng ông Trọng lẩn tránh không làm rõ ràng minh bạch trước HĐHP Thái Bình.

+ Từ 2018 đến nay (2023) không đóng góp niên liễm (hội phí) hàng năm để duy trì hoạt động của HĐHP.

+ Có lời nói, việc làm như tham gia hội, nhóm lôi kéo bè phái nhằm chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ HĐHP các cấp.

     Chưa xem xét đến trách nhiệm của Chủ tịch HĐHP Thái Bình đã tác động đến sự kết nối xây dựng, phát triển của HĐHP Thái Bình tốt, xấu ở mức độ nào? chỉ xem xét ông Phạm Đình Trọng đã sai phạm ở mức độ nghiêm trọng, cố ý, vi phạm qui chế trong thời gian dài nhiều năm, đối chiếu với trách nhiệm, yêu cầu tiêu chuẩn của 1 UVTT khóa VII và Ủy viên HĐHPVN khóa VIII  là đã có đủ căn cứ về mức độ vi phạm qui chế để xem xét , xử lý theo qui định tại Điều 14 của Qui chế của HĐHPVN.

 1. TT HĐHPVN đã quyết định.

Các thành viên Thường trực HĐHPVN đã thảo luận, phân tích vi phạm qui định qui chế của ông Trọng với tinh thần nghiêm túc, xây dựng, thẳng thắn, công khai minh bạch.

Với đa số tuyệt đối 100% số thành viên TT HĐHPVN đã biểu quyết tán thành xem xét trách nhiệm của ông Phạm Đình Trọng và quyết định xử lý bằng các hình thức sau đây:

 1. Cho ông Phạm Đình Trọng thôi Ủy viên Hội đồng họ Phạm Việt nam khóa

VIII, nhiệm kỳ (2020-2025).

 Khi đã không còn là UV HĐHPVN thì đương nhiên không có đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm tiếp tục làm Chủ tịch HĐHP cấp tỉnh/thành. Do đó cần xử lý tiếp :

 1. Cho ông Phạm Đình Trọng thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐHP Thái Bình.
 2. Chỉ định ông Phạm Xuân Pha , UV.HĐHPVN, Phó Chủ tịch HĐHP Thái Bình đàm nhiệm chức danh Quyền Chủ tịch HĐHP tỉnh Thái Bình.
 3. Thực hiện chức năng nhiệm vụ , quyền hạn của Chủ tịch HDPVN được qui chế qui định khi đã có Quyết nghị của TT HĐHPVN; ngày 2/6/2023 Chủ tịch HĐHPVN đã T/M HĐHPVN ký Quyết định số Số 21/2023/QĐ – HĐHPVN đối với ông Trọng xử lý bằng các hình thức như TT.HĐHPVN đã biểu quyết tại kỳ họp ngày 28/5/2023.
 4.   Kết luận:

        +Việc xem xét xử lí vi phạm qui định qui chế của ông Phạm Đình Trọng đã được thực thi đúng theo qui trình qui định qui chế và TT HĐHPVN đã quyết định đúng.

+ Từ ngày 2/6/2023 ô Trọng không còn có tư cách là UV HĐHPVN; không còn có tư cách là Chủ tịch HĐHP Thái Bình.

+Từ ngày 2/6/2023 ô Phạm Xuân Pha , UV.HĐHPVN đương nhiệm là Quyền Chủ tịch HĐHP Thái Bình.

+ Mọi hoạt động ( lời nói, việc làm) của ô Trọng  đối với HĐHP Thái Bình kể từ sau ngày 2/6/2023 đều không có giá trị pháp qui trong hệ thống tổ chức của HĐHPVN.

      Trên đây là nội dung thông báo với các thành vien HĐHP Thái Bình họp ngày 12/7/2023./.

                         

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments