Tin TP/HCM: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG 2019

0
665

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG VIỆC HỌ 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Vừa qua ngày ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường công ty Thành Đô Quận Bình Thạnh, Hội đồng họ Phạm TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Sơ kết việc Họ 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2019. HĐHP TP.HCM trân trọng báo cáo Thường trực HĐTQ về kết luận của Hội nghị như sau:

 

PHẦN 1: SƠ KẾT VIỆC HỌ 2019 VÀ KẾ HOẠCH 06 THÁNG CUỐI NĂM

 

 • Căn cứ vào nghị quyết của hội nghị tổng kết việc Họ 2018 được tổ chức ngày 17/4/2019.

 

 • Căn cứ báo cáo của các Ban các CLB về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm.

 

 • Căn cứ vào Thảo luận chung của Ban điều hành

 

Hội đồng đã nghe báo cáo về tình hình hoạt động 06 tháng đầu năm và đánh giá về những việc đã làm được và chưa làm được, hiện còn rất nhiều việc cho đến cuối năm cần thực hiện để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ IV vào đầu năm 2020, Hội đồng đã thảo luận và đi đến kết luận như sau:

 

 1. Về việc do Chủ tịch Hội đồng chủ trì:

 

 • Tổ chức họp và phân công cụ thể công việc cho từng người trong Ban Chấp hành nhằm đến cuối năm phải hoàn tất BỘ QUY CHẾ QUY TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG VÀ CÁC BAN CÁC CÂU LẠC BỘ phù hợp với tiêu chí hoạt động và trước tình hình mới. Bao gồm Quy chế của các ban như:Ban cố vấn; Ban chấp hành;Ban thư ký; Ban lễ tân; Ban kiểm tra; Ban thiện nguyện; Ban truyền thông (bao gồm Ban biên tập Đặc san – Trang tin

 

điện tử và Bản tin Họ Phạm Sài Gòn; Ban tài chính (quản lý thu chi quỹ); Ban kinh tế; Ban đối ngoại; Ban khuyến học; Ban liên lạc các Quận huyện; Ban tế lễ.

 

 • Đến cuối năm Ban kiểm tra phải có đánh giá chung của nhiệm kỳ gởi Ban chấp hành để Ban chấp hành có thêm cơ sở đánh giá hoạt động toàn diện của Hội đồngtrong nhiệm kỳ III, từ đó BCHquyết định khen thưởng, ghi công cho các cá nhân có đóng góp cho việc Họ, và lập dự thảo kế hoạch hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ tới. Chuẩn bị nhận sự và văn kiện cho đại hội nhiệm kỳ IV và lên kết hoạch tổ chức Đại hội vào đầu năm 2020.

 

1

 

 1. Về việc phó CT Thường trực Phạm Văn Sáng phụ trách:

 

 • Ban kiểm tra: Phó CT Thường trực cần sớm tổ chức phân công nhân sự cho ban này (ít nhất 3 người) để tập trung rà soát đánh giá toàn diện về Kế hoạch thực hiện 5 năm của nhiệm kỳ, và đánh giá khen thưởng, ghi công, công đức báo cáo trình hội nghị tổng kết vào cuối năm 2019.

 

 • Ban truyền thông, Ban biên tập trang tin điện tử, Ban biên tập Đặc san, Ban biên tập Bản tin HPSG đã thống nhất hợp nhất tại hội nghị 17/4 vì vậy cần tổ chức họp bầu và phân công công việc chỉ đạo kịp thời để Ban đi vào hoạt động có nề nếp. Hiện nay Trang tin điện tử không có người quản lý và viết bài, Bản tin HPSG không thực hiện được. (Riêng Đặc san số 3 này Chủ tịch trực tiếp phụ trách.)

 

 • Các Ban: Ban thư ký, Ban Lễ Tân, cần thiết lập quy trình làm việc phân công rõ ràng.

 

 1. Về các Ban các CLB trực thuộc Ban VHXH do Phó CT Ts.Phạm Đức Kỳ phụ trách:

 

 • Ban khuyến học cần có kế hoạch cụ thể về nội dung hoạt động của ban này và phân công người để thực hiện.

 

 • CLB Thơ ca Cần tìm nhân sự thay thế bác Phạm Đình Nghi vì đã xin nghỉ lâu nay.

 

 • CLB con Gái con Dâu cần tổ chức sớm Đại hội để bầu ra Ban chủ nhiệm trước mắt cử người tiếp quản quỹ của CLB đang có.

 

 • Cần xúc tiến để thành lập CLB Tuổi trẻ.

 

 1. Về Kết nối do Phó chủ tịch Kết nối Phạm Bá Đước phụ trách:

 

 • Về sinh hoạt Hội đồng họ Phạm Quận 10 và quận Tân Bình lâu nay không còn sinh hoạt. Đã phân công trưởng các Ban liên lạc họ Phạm các Quận Huyện nên cần tăng cường đẩy mạnh công việc kết nối sinh hoạt riêng, có báo cáo đánh giá thường kỳ cụ thể về các hoạt động để cùng rút kinh nghiệm hoặc có kiến nghị báo cáo trước Hội đồng tình hình các hoạt động này.

 

 • Cần có kế hoạch và triển khai các Chương trình kết nối đến các từ đường gia tộc trên địa bàn thành phố đây là việc rất trọng tâm và là mục tiêu của ban kết nối.

 

Cả hai việc trên với đặc điểm riêng của thành phố ta là vô cùng khó khăn để thực hiện nên cần rất nhiều sự tâm huyết của các trưởng Ban và sự chia sẻ chung tay của tất cả các Ủy viên Hội đồng thì mới đủ sức thực và và duy trì.

 

 • Ban liên lạc Lâm thời phụ trách các quận huyện đã phân công cụ thể ngày 3/11/2018.

 

1 Quận 2 Trưởng ban liên lạc 1. Ông Phạm Quang Vận
       
2 Quận 7 Trưởng ban liên lạc 2.Ông Phạm Văn Nam
       
3 Quận 8 Trưởng ban liên lạc 3.Ông Phạm Trường Sơn
       
4 Quận 10 Phó Chủ tịch Hội đồng 4.Bà Phạm Quỳnh Loan
       
5 Quận 11 Trưởng ban liên lạc 5.Ông Phạm Chiến Thắng
       
6 Quận 12 Trưởng ban liên lạc 6.Ông Phạm Bá Thu
      7.Bà Phạm Thị A Nam
       
7 Quận Thủ Đức Trưởng ban liên lạc 8.Ông Phạm Ngọc Duệ
       
8 Quận Phú Nhận Trưởng ban liên lạc 9.Ông Phạm Bá Tịch
       
9 Quận Gò Vấp Trưởng ban liên lạc 10.Bà Phạm Thị Hồng Hạnh
       

 

2

 

10 Quận Tân Bình Trưởng ban liên lạc 11.Bà Phạm Thi Kim
       
11 Quận Tân Phú Trưởng ban liên lạc 12.Ông Phạm Thanh Bình
       
12 Quận Bình Chánh Trưởng ban liên lạc 13.Ông Phạm Văn Út
      14.Bà Phạm Thanh Trường
       
13 Tộc Phạm Đắc Trưởng ban liên lạc 15.Phạm Đắc Hiếu
       
14 Tộc Phạm Trường Trưởng ban liên lạc 16.Phạm Trường Ngọc Tuấn
       
15 Tộc Phạm Làng An Hạ Trưởng ban liên lạc 17.Phạm Thị Hải
       

 

 

 1. Về kinh tế do Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế Phạm Quốc Trí phụ trách:

 

 • Ban kinh tế: Cần sớm ra quyết định công nhận các chức danh thành viên Ban kinh tế, cần ban hành sớm quy chế để Ban kinh tế thực hiện nhiệm vụ (đã có bản dự thảo) tuy nhiên trong thời gian chờ đợi những gì có lợi không phạm quy chế chung không phạm luật cần linh động để chỉ đạo thực hiện theo từng công việc.

 

 • Về Ban tài chính, quản lý quỹ: Đến ngày13/7/2019 quỹ hội đồng còn 335.000 (chín mươi hai triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn).

 

 • Tài khoản Hội đồng: Do Chủ tịch Hội đồng phụ trách và đã đăng ký thông tin điện thoại đến đại diện 4 thành viên Ban điều hành và 1 thư ký để theo dõi kiểm tra, và việc thu chi toàn bộ sẽ nộp vào tài khoản và chi thông qua tài khoản ngân hàng nhằm có số liệu từ ngân hàng để đảm bảo tính minh bạch và liên tục. Số tiền từ chương trình Caravan lần 1 và quỹ của CLB gái dâu theo tinh thần hội nghị ngày 17/4/2019 sẽ chuyển vào “quỹ xây dự Phạm Tổ Linh Từ”, chuyển gửi Chủ tịch đến khi CLB Gái dâu có thủ quỹ thì Chủ tịch gửi lại nhưng hiện nay chưa thực hiện. Về việc này đề nghị Ban kinh tế và Ban VHXH tiếp tục tiếp quản số tiền của mình.

 

 • CLB Doanh nhân: Đã nhất trí thay mặt Hội đồng tổ chức Đêm nhạc họ Phạm nên cần có kết hoạch ấn định ngày tổ chức sớm. Ngoài ra cần có những hoạt động “đột phá” mang tính “giao lưu kết nối mang lại cơ hội kinh doanh” cho các thành viên thì mới đảm bảo duy trì hoạt động nếu không sẽ rất dễ bị nguội mà việc hâm nóng cũng sẽ rất khó khăn.

 

 1. Về đối ngoại do Phó chủ tịch đối ngoại Phạm Huy Minh phụ trách:

 

 • Phối hợp với Ban Chấp hành soạn thảo quy chế của Ban đối ngoại và đề xuất bổ sung nhân sự cho ban cùng các kế hoạch của Ban.

 

 • Ban đối ngoại được Hội nghị giao tổ chức chương trình caravan xúc tiết quan hệ hợp tác kết nối với Hội đồng họ Phạm Ninh Thuận như đã ký kết, thời gian dự kiến tổ chức vào tháng 9 hoặc tháng 10 do hai bên thỏa thuận.

 

 1. Nhiệm vụ của Ban chấp hành Hội đồng:

 

 • Tại kỳ họp 14/7/2019, Hội nghị Hội đồng Họ Phạm TP.HCM đã thống nhất sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng: Thành lập Ban Chấp hành Hội đồng (BCH) Thành phần BCH bao gồm các Vị trong Ban điều hành và chủ tịch Hội đồng các Quận huyện, đại diện các tộc Họ lớn, Chủ nhiệm hoặc đại diện các CLB. BCH phải được Đại hội nhất trí cử ra. Nhiệm vụ của BCH sẽ thay mặt Hội đồng quyết định và thực hiện các công việc do Đại hội và Hội nghị Hội đồng đề ra và đánh giá các nội dung hoạt động của Hội đồng.

 

3

 

 • Tại Hội nghị kỳ này : Hội đồng đã cử ra 21 ủy viên Ban chấp hành Lâm thời từ 69 Ủy viên Hội đồng để thực hiện công việc hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ và chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ IV dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2020. Ủy viên chính thức BCH sẽ được bầu ra tại Đại hội nhiệm kỳ IV.

 

 • Bà Lương Thị Mông loan và Ông Phạm Vũ Động đã có đơn chính thức xin nghỉ Hội đồng vì lý do sức khỏe ( vì vậy sĩ số từ 71 còn 69 vị )

 

 • Danh sách 69 Ủy viên Hội đồng bao gồm các Chức danh và Nhiệm vụ Phân ban Nhiệm kỳ III giai đoạn 2019 -2020

 

 • Ban điều hành:

 

SỐ TT SỐ TT   HỌ TÊN CHỨC VỤ,CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH
ỦY CÁC  
     
VIÊN BAN      
1 1   Phạm Văn Tuyền Chủ tịch Hội đồng
         
2 2   Phạm Văn Sáng Phó chủ tịch thường trực
         
3 3   Phạm Bá Đước Phó chủ tịch phụ trách Kết nối
         
4 4   Ts. Phạm Đức Kỳ Phó chủ tịch Phụ trách VHXH
         
5 5   Phạm Quốc Trí Phó chủ tịch Phụ trách Kinh tế
         
6 6   Phạm Huy Minh Phó chủ tịch Phụ trách Đối ngoại
         
–  Ban chấp hành Lâm thời  
  1 Phạm Văn Tuyền Chủ tịch Hội đồng
       
  2 Phạm Văn Sáng Phó chủ tịch thường trực
       
  3 Phạm Bá Đước Phó chủ tịch phụ trách Kết Nối
       
  4 Ts. Phạm Đức Kỳ Phó chủ tịch Phụ trách VHXH
       
  5 Phạm Quốc Trí Phó chủ tịch Phụ trách Kinh tế
       
  6 Phạm Huy Minh Phó chủ tịch Phụ trách Đối ngoại
       
7 7 Bs.Phạm Văn Căn Trưởng Ban cố vấn
       
8 8 Ls.Phạm Xuân Đông Trưởng Ban thư ký
       
9 9 Phạm Văn Nam Trưởng Ban kiểm tra; Trưởng Ban thiện
        nguyện; Trưởng BLL Quận 7
       
10 10 Ts. Phạm Tấn Anh Trưởng Ban lễ tân
       
11 11 Th,s. Phạm Bá Nhiễu Trưởng Ban biên tập trang tin điện tử
       
12 12 Phạm Văn Điện Đại diện Ban truyền thông
       
13 13 Th,s.Phạm Văn Đạt Trưởng Ban Khuyến Học
       
14 14 Phạm Trường Sơn Trưởng Ban kinh tế; Trưởng BLL Quận 8
       
15 15 Phạm Ngọc Duệ Phó ban kết nối;Trưởng Ban LL quận Thủ Đức
         
        4

 

16 16 Phạm  Trưởng  Ngọc Trưởng Ban tế lễ ; Đại diện Tộc Phạm Trường
    Tuấn Củ Chi; Trưởng BLL Củ Chi
       
17 17 Phạm Nguyên Anh Đài Phó Chủ nhiệm CLB Quần vợt HPSG
       
18 18 Phạm Giám Tài Chủ nhiệm CLB Bóng bàn HPSG
       
19 19 Phạm Thị Hải Đại diện Tộc Phạm làng An Hạ, Bình Chánh
       
20 20 Phạm Thị Hồng Hạnh Ban thư ký; Trường BLL Quận Gò vấp
       
21 21 Phạm Phương Lan Ban thư ký
       

 

 • Danh sách ủy viên trực thuộc các Ban

 

22 1 Phạm Thương Phan Ban Cố vấn
       
23 2 Phạm Bá Quang Ban Cố vấn
       
24 3 Phạm Ngọc Dũng Ban Cố vấn
       
25 4 Phạm Đức Thuyên Ban Cố vấn
       
26 5 Phạm Huy Trung Ban Cố vấn
       
27 6 Phạm Thế Đồng Ban Cố vấn
       
28 7 Phạm Văn Thắng Ban Cố vấn
       
29 8 Phạm Văn Công Ban truyền thông
       
30 9 Phạm Tân Ban truyền thông
       
31 10 Phạm Văn Mách Ban lễ tân
       
32 11 Phạm Thu Hường Ban lễ tân
       
33 12 Phạm Diệu Niệm Ban lễ tân
       
34 13 Phạm Văn Khoa Ban lễ tân
       
35 14 Phạm A Nam Ban lễ tân
       
36 15 Phạm Hồng Sơn Ban truyền thông
       
37 16 Phạm Trúc Thy Ban truyền thông
       
38 17 Phạm Đình Liêm Trưởng Ban kết nối
       
39 18 Phạm Ngọc Phước Phó Ban kết nối
       
40 19 Phạm Thị Kim Trưởng BLL Quận Tân Bình
       
41 20 Phạm Bá Tịch Trưởng BLL Quận Phú Nhuận
       
42 21 Phạm Đắc Hiếu Đại diện Tộc Phạm Đắc,Vĩnh Lộc, Bình Chánh
       
43 22 Phạm Văn Nhượng Trưởng BLL Quận 11
       
44 23 Phạm thu Hà Ban khuyến học
       
      5

 

45 24 Phạm Quang Vận Trưởng BLL Quận 2
       
46 25 Phạm Thanh Trường BLL Quận Bình Chánh
       
47 26 Phạm Bá Chu ủy viên
       
48 27 Phạm Đình Nghi CLB Thơ ca
       
49 28 Phạm Quỳnh Loan Phó Chủ tịch HĐHP Quận 10
       
50 29 Phạm Thúy Hoài CLB Gái Dâu
       
51 30 Phạm Danh Thành Phó Chủ nhiệm CLB Bóng Bàn
       
52 31 Phạm Hoàng Mai Hồng CLB Gái dâu
       
53 32 Nguyễn Thị Hoa CLB Gái dâu
       
54 33 Dương Thị Thanh CLB Gái dâu
       
55 34 Phạm Thúy Hương CLB Gái dâu
       
56 35 Nguyễn Thị Thanh Lan CLB Gái dâu
       
57 36 Phạm Bá Thu Ban kinh tế; Trưởng BLL Quận 12
       
58 37 Ts.Phạm Hải Châu Ban kinh tế
       
59 38 Phạm Văn Út Ban kinh tế; Trưởng BLL Quận Bình Chánh
       
60 39 Phạm Quang Vũ Anh Ban kinh tế
       
61 40 Phạm Thanh Bình Ban kinh tế; Trưởng BLL Quận Tân Phú
       
62 41 Phạm Chiến Thắng Ban kinh tế; Trưởng BLL Quận 11
       
63 43 Ls. Phạm Thiên Vũ Ban kinh tế
       
64 43 Ls.Phạm Anh Tuấn Ban kinh tế
       
65 44 Phạm Đình Nghị Trưởng Ban tài chính
       
66 45 Phạm Thành Tâm Ban tài chính
       
67 46 Phạm Việt Dũng Ban Tài Chính
       
68 47 Phạm Thị Lan Hương Thủ Quỹ
       
69 48 Phạm Khánh Ly CLB Doanh Nhân
       

 

 

 1. Tổ chức Phát hành Đặc san họ Phạm Sài gòn số thứ 3 vào dịp Lễ Giỗ.

 

Giao Chủ tịch Hội đồng biên tập Phạm Văn Tuyền chủ trì, về kinh phí sẽ vận động từ quảng cáo giới thiệu sản phẩm giao CLB Doanh nhân xúc tiến, phần còn lại sẽ xuất quỹ Hội đồng.

 

 

 

 

 

6

 

 1. Về mối quan hệ hoạt động của Hội đồng với Hội đồng Toàn Quốc.

 

 • Ngày 30/6/2019 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Phạm Văn Sáng và Phạm Huy Minh đã có chuyến thăm Hội đồng Toàn Quốc. Tại buổi gặp mặt và giao lưu với Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc Ts.Phạm Vũ Câu và phó Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc ông Phạm Thiện Căn . Thay mặt Hội đồng họ Phạm TP.HCM Chủ tịch Phạm Văn Tuyền đã báo cáo với Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc về tình hình việc Họ tại TP.HCM kể từ sau khi lên nhậm chức ngày

 

4/3/2018.

 

 • Qua trao đổi thằng thắn trên tinh thần đoàn kết xây dựng và hợp tác cùng phát triển dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Toàn quốc chúng tôi nhận thấy:

 

 • Những thông tin mà hai bên nhận được bấy lâu nay là chưa sát với thực tế do hai bên đều nghe từ một phía hoặc những thông tin không chính xác từ những người không chứng kiến hoặc không tham gia sinh hoạt hoặc không tham gia hội nghị mà lại có ý kiến phát biểu theo tính cá nhân của họ với mục đích riêng của Họ, có thể do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Điều này dẫn đến Hội đồng Toàn Quốc hiểu rằng: Hội đồng họ Phạm TP.HCM “như có ý” tự tách ra khỏi Hội đồng Toàn quốc và Hội đồng Toàn quốc “tự nhận thấy” cộng với việc Hội đồng họ Phạm TP.HCM thường trễ hoặc chưa có các Báo cáo định kỳ kịp thời cũng như các Hội nghị mà Hội đồng Toàn quốc tổ chức đã chưa tham dự đầy đủ . Từ đó Hội đồng họ Phạm Toàn Quốc đã có những yêu cầu Hội đồng họ Phạm TP.HCM báo cáo giải trình những sự việc trên và yêu cầu Hội đồng Họ Phạm TP.HCM phải giải quyết những việc này.

 

 • Về phía Hội đồng họ TP.HCM Thực tế cũng chưa chủ động cuộc đối thoại với Hội đồng Toàn quốc để trao đổi về vấn đề này và dẫn đến có những “phản ứng” những việc cụ thể như: Báo cáo định kỳ thường có khi trễ hoặc có thiếu sót hoặc không có báo cáo, các báo cáo giải thích bổ sung còn chậm chưa kịp thời, Về các hoạt động của Hội đồng họ Phạm TP.HCM không thông tin hoặc báo cáo kịp thời, Các Hội nghị của Hội đồng Toàn Quốc Hội đồng HP TP.HCM có cử người tham dự nhưng chưa đầy đủ, chưa có các Hoạt động liên kết gắn bó trong thời gian qua, chính vì vậy dẫn đến tình trạng hoạt động giữa Hội đồng họ Phạm Toàn Quốc và HĐHP TP.HCM chưa thông suốt, thậm chí hiểu lầm lẫn nhau.

 

 • Tại buổi gặp mặt Chủ tịch Hội đồng Toàn Quốc Ts. Phạm Vũ Câu cũng đã phân tích sự việc một cách công tâm, Thay mặt Hội đồng HP TP.HCM Chủ tịch Hội đồng Phạm Văn Tuyền đã nhìn nhận những khuyết điểm ưu điểm mà lâu nay Hội đồng đã làm được và chưa làm được và những thiếu sót mà chưa thực hiện theo quy định cùng sự hiểu lầm giữa hai bên.

 

 • Thay mặt Hội đồng họ Phạm TP.HCM Chủ tịch Hội đồng họ Phạm TP.HCM ông Phạm Văn Tuyền bày tỏ quan điểm trên tinh thần xây dựng và cần gắn kết giữa 2 Hội đồng là việc làm rất cần thiếu trong phong trào hoạt động chung giai đoạn hiện nay và đề nghị Thường trực Hội đồng Toàn Quốc thông cảm cho những việc đã qua này bởi các nguyên nhân như đã nêu trên. Hội đồng HP TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển, tuân thủ Quy chế của Hội đồng Họ Phạm Toàn Quốc Việt Nam, nhằm đưa hoạt động việc họ tại TP.HCM càng ngày càng phát triển bền vững.

 

 • Hội đồng Họ Phạm TP.HCM xin đăng cai tổ chức HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VIỆC HỌ TOÀN QUỐC năm 2019, vì đây cũng là cơ hội giao lưu và bày tỏ tình cảm đoàn kết với

 

 

7

 

Hội đồng Toàn quốc và Hội đồng họ Phạm các tỉnh thành mà suốt gần 20 năm qua Hội đồng họ Phạm TP.HCM đã và đang liên kết gắn bó cùng làm việc Họ trên cả nước.

 

 

 

PHẦN 2: LỄ HỘI GIỖ TỔ 2019

 

Trước lễ giỗ 1 tuần 2 CLB: Bóng bàn và Quần vợt sẽ tổ chức giải mở rộng chào mừng lễ giỗ.

 

Hội nghi nhất trí

 

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIỖ THƯỢNG THỦY TỔ HỌ PHẠM VIỆT NAM ĐÔ HỒ ĐẠI VƯƠNG PHẠM TU (476-545)VÀ TƯỞNG NIỆM CHƯ TÔN LIỆT VỊ CÁC TÔNG PHÁI PHẠM TỘC VIỆT NAM NĂM 2019 và cử ra Ban tổ chức Lễ giỗ:

 

Thành phần Ban tổ chức:

 

 • Trưởng ban: Phạm Văn Tuyền – Chủ tịch Hội đồng.

 

 • Phó trưởng ban thường trực:Phạm Văn Sáng – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng.

 

 • Phó trưởng ban: Phạm Văn Nam – Trưởng Ban Thiện nguyện

 

 • Vận động tài chính: Phạm Quốc Trí – Phó chủ tịch phụ trách kinh tế.

 

 • Ban lễ tân: Ts. Phạm Tấn Anh – Trưởng ban Lễ tân

 

 • Ban thư ký: Phạm Hồng Hạnh, Phạm Phương Lan, Phạm A Nam.

 

 • Thời gian tổ chức: 8h00 NGÀY CHỦ NHẬT 18/08/2019 (18 tháng 7 Kỷ Hợi)

 

 • Địa điểm: Hội trường Đông Hồ số 195 – 197, Cao Thắng, Phường 12, Quận 10,

 

TP.HCM

 

 • Khách mời: Dự kiến 500 khách

 

 • Chi phí dự kiến: 188 triệu

 

Ban tổ chức Lễ giỗ có trách nhiệm lên kịch bản chi tiết, dàn dựng và phân công cho các thành viên của Hội đồng cùng thực hiện trên tinh thần đoàn kết – tiết kiệm và Ý nghĩa tình đồng tộc cùng hướng về Cội nguồn

 

Trên đây là kết luận của kỳ họp sơ kết 06 tháng đầu năm 2019 của HĐHP TP.HCM HĐHP TP.HCM Trân trọng báo cáo đến thường trực HĐTQ.

 

Trân trọng!

 

Thay mặt Hội đồng Họ Phạm TP Hồ Chí Minh

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9