TIN TRI ÂN TẠI QN-ĐN:

0
410

 

Thừa ủy quyền của HĐHPVN, Ban Tri ân Thiện Nguyện HĐHPVN, CLB con gái con dâu Họ phạm Việt Nam ,sáng nay 24/1/2021, Thường Trực HĐHP QNĐN đã đến thăm và chúc Thọ Thiếu Tướng Tình báo Công An Phạm Mai,  tộc Phạm Cẩm Sa,  Thượng Thọ 98 tuổi. Ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của dòng họ Phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẳng./.P. Nam