Tin vắn: BAN TỘC PHẢ VÀ KẾT NỐI DÒNG HỌ HỌP TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

0
200

Ngày 09/11/2014 Ban Tộc phả và kết nối dòng  họ thuộc Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam (HĐTQ) đã họp để kiểm điểm công tác năm 2014, phân công, triển khai thực hiện Qui chế của Ban Tộc phả và kết nối dòng họ và bàn phương hướng công tác của Ban năm 2015.

Untitled-2Ông Phạm Văn Dương – Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký và bà Phạm Thúy Lan, Phó Chủ Tịch HĐTQ thay mặt Thường trực Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam đến dự và chỉ đạo.

Năm 2014, Ban đã quán triệt chức năng, nhiệm vụ và từng bước củng cố tổ chức, đẩy mạnh hoạt động. Trưởng Ban đã vận động được một số người có nhiệt tình, có khả năng trình độ tốt tham gia các nhiệm vụ của Ban. Ban cũng đã tiếp nhận và tổ chức lưu trữ tốt kho Tộc phả và tư liệu các dòng họ Phạm của HĐTQ. Việc Ban chủ động biên soạn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban, được Thường trực HĐTQ thông qua và chính thức ban hành đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Ban.

Đây là cuộc họp đầu tiên có các thành viên mới tham gia. Mọi người đã quán triệt 5 bản Quy chế về Tổ chức và Hoạt động mọi mặt Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam, nắm chắc tình hình của Hội đồng nói chung và của Ban nói riêng và bàn chủ trương, biên pháp đẩy mạnh hoạt động lên một bước mới.

Qua ý kiến phát biểu,  các thành viên trong Ban đều nói lên tinh thần nhiệt huyết với việc họ, vui vẻ, phấn khởi tự giác, chủ động nhận thêm những việc mình có khả năng cống hiến cho Ban và Hội đồng.

Cuộc họp nhất trí năm 2015, cần tập trung vào những việc có thể làm ngay như  thống kê các dòng họ và thu thập thống nhất quản lý tư liệu. Một số công việc cụ thể:

1- Để giúp các hội đồng gia tộc bổ sung, hoàn chỉnh phả (gia phả, tộc phả) ông Phạm Thanh Hùng – UV thường trực HĐTQ, Trưởng Ban TP, với tư cách cá nhân, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam sớm giới thiệu đề cương soạn thảo một cuốn phả của gia tộc để các địa phương, các gia tộc tham khảo, linh hoạt vận dụng trong quá trình biên soạn.

2- Hướng dẫn, nghiên cứu, rút kinh nghiệm nội dung, phương pháp công tác Tộc  phả và KNDH ở Hội đồng họ Phạm cấp xã. Với các Ban tộc phả của Hội đồng cấp huyện, tỉnh, chủ yếu là bám sát Hội đồng cấp xã, thu thập thống nhất quản lý tư liệu, nghiên cứu, phân tich, kết nối, gom lại để rút kinh nghiệm, nghiên cứu nội dung, phương pháp công tác tộc phả của cấp huyện, cấp tỉnh.

3- Triển khai nghiên cứu về hai dòng họ lớn là họ Phạm Đông Ngạc (ở Hà Nội) và Kính Chủ (ở Hải Dương); nghiên cứu các mối liên hệ của hai dòng này. Chú trọng sưu tầm tư liệu để xác định nguồn gốc, xuất sứ của họ Phạm Việt Nam.

4- Bước đầu triển khai nghiên cứu phương hướng biên soạn tộc phả của họ Phạm toàn quốc. Đây là một công trình nghiên cứu lâu dài, trước mắt nghiên cứu về phương hướng, bước đi, cách làm để định hướng thu thập tư liệu.

                                                                     Thanh Hùng