Tin vắn: HĐHP QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động năm 2014

0
754

     Ngày 25 tháng 10 năm 2014, tại số 33 Lưu quang Thuận Quận Ngũ hành Sơn TP Đà Nẵng, thường trực HĐ Họ Phạm QN- ĐN đã tiến hành Hội nghị nhằm đánh giá các hoạt động trong năm 2014 và triển khai thông báo số 17 của HĐTQ Họ Phạm  Việt Nam, với sự hiện diện 15/ 20 vị Ủy viên Hội đồng.

     Ông Phạm minh Thông thay mặt thường trực Hội đồng đọc báo cáo sơ kết các hoạt động trong 10 tháng qua, gồm những việc đã thực hiện được và những việc cần thiết phải hoàn tất trong 2 tháng cuối năm.  Các Ủy viên Hội đồng đã tham gia đóng góp ý kiến và thống nhất một số nội dung trong bản báo cáo.

   Tại hội nghị các thành viên đã nhất trí các đề xuất hoạt động trọng tâm sắp tới là : 

   1- Hoàn thành tổng hợp báo cáo tông tích của từng tộc, phái họ Phạm trên đất Quảng Nam và Đà Nẵng đến hết quý 4 / 2014 để hoàn thành việc biên soạn quyển Kỷ Yếu Họ Phạm vào quý 2 năm 2015.

   2- Với những công lao đóng góp lớn vào việc họ cũng như điều hành Hội đồng xuất sắc, Hôi nghị nhất trí đề xuất ông Phạm Minh Thông và ông Phạm Đình Đàn….lên HĐTQ ho Phạm Việt Nam khen thưởng tại Hội nghị tổng kết năm 2014 của HĐTQ HPVN.

  3- Tiến hành triển khai chuẩn bị cho Lễ Giỗ Thượng Thủy Tổ năm 2015 tại nhà thờ Phạm Phú, quận Cẩm  Lệ, Tp ĐÀ Nẵng.

  4-  Cử ông Phạm Minh Thông đại diện HĐHP QN-ĐN đi dự Hội nghị tổng kết năm 2014 của HĐTQ HPVN.

  Hội nghị kết thúc tốt đẹp.

Phạm Khuê