Tin vắn: HỌ PHẠM HƯNG HỌC (QUẢNG NINH) MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ

0
460

Theo tục lệ từ xa xưa để lại, hàng năm cứ vào ngày mùng 3 tháng giêng âm lịch, Họ Phạm Hưng học phường Nam Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh lại tổ chức tế tổ đầu xuân.

1Tế Tổ đầu xuân

Từ năm 2010 đến nay, sau khi tế Tổ, Ban khuyến học của Hội đồng Gia tộc lại tổ chức lễ khen thưởng các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập và tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động văn thể….

2Trao thưởng cho các cháu có thành tích học tập cao.

Ông Phạm Thạnh đã nhận tài trợ quỹ khuyến học của họ năm lần với tổng số tiền 25 triệu đồng. Ba năm qua, 37 cháu đã được Hội đồng khuyến học của Họ khen thưởng từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/ cháu.

Tin của HĐGT Hưng Học