Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTin vắn: TT HĐHPTP Hà Nội NK IV họp lần 2

Tin vắn: TT HĐHPTP Hà Nội NK IV họp lần 2

Sáng ngày 22/8 vừa qua, Thường trực HĐHPTP Hà Nội Nhiệm kỳ IV đã họp phiên thứ 2. Hội nghị đã nghe  thông báo tóm tắt nội dung phiên họp TTHĐTQHPVN ngày 10/8/2015, cuộc họp của Ban Tài chính 11/8/2015 và Kế hoạch ngày Giỗ Thượng thủy tổ Đô hồ Đại vương Phạm Tu (1/9/2015); nhất trí quyết định một số thay đổi, bổ sung về tổ chức và nhân sự của Thường trực, trong đó đáng chú ý là việc TS Phạm Vũ Câu xin rút khỏi TTHĐHPTPHN; thông qua Quy chế về hoạt động tài chính và lập Quỹ tấm lòng vàng; lập Ban Văn hóa-xã hội và Câu lạc bộ Văn-Thơ.

Chi tiết, xin xem link kèm sau đây:

THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP THƯỜNG TRỰC HĐHPTP HÀ NỘI NK IV LẦN 2

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments