Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN VĨNH PHÚC: HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH CÁC CẤP HĐHP TỈNH

TIN VĨNH PHÚC: HỘI NGHỊ LIÊN TỊCH CÁC CẤP HĐHP TỈNH

 

Sáng ngày 7/10/2023, tại Văn phòng thường trực HĐHP tỉnh, thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương. HĐHP tỉnh họp phiên mở rộng gồm Các thành viên HĐHP tỉnh, Chủ tịch các Phó CT HĐHP các huyện, thành phố và toàn thể thành viên HĐHP huyện Tam dương. Chủ trì hội nghị ông Phạm Văn Đức, chủ tịch HĐHP tỉnh. Hội nghị đã nghe Báo cáo hoạt động của HĐHP tỉnh từ đầu năm đến nay; phân công các nội dung chuẩn bị cho Đại hội lần thứ nhất HĐHP tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Chủ tịch HĐHP tỉnh kết luận:

  1. Về sơ kết 9 tháng đầu năm 2023: Tình hình hoạt động chung của hệ thống tổ chức HĐHP từ tỉnh cho đến cơ sở đều ổn định, hoạt động bình thường đầy đủ theo chức năng nhiệm vụ đề ra của mỗi cấp, nổi bật là thành lập mới HĐHP huyện Tam Dương và thành phố Vĩnh Yên. Sáp nhập HĐHP huyện Lập Thạch và Sông Lô, HĐHP Tam Dương và Tam Đảo, HĐHP Yên Lạc và Vĩnh Tường. Thành lập CLB Doanh nhân họ Phạm tỉnh. Cử đoàn đại biểu HĐHP tỉnh dự lễ giỗ Thượng thủy tổ họ Phạm Việt Nam Đô Hồ đại vương Phạm Tu tại Thanh Trì, Hà Nội. Dự lễ Khánh thành và tế tổ nhà thờ họ Phạm thôn Phù Liễn, xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương.

Kế hoạch thời gian tới: chỉ đạo HĐHP huyện Tam Dương- Tam Đảo tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất. Tập trung cao độ chuẩn bị tốt mọi công việc cho Đại hội HĐHP tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028, thành công vào cuối tháng 11/2023.

  1. Về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội:

– Thành lập Ban tổ chức Đại hội gồm các ông bà Thường trực HĐHP tỉnh, Chủ tịch HĐHP cấp huyện

– Hoàn thiện Báo cáo trình Đại hội (BC chính trị và BC kiểm điểm của HĐHP tỉnh) giao cho PCT TT Phạm Quang Tuệ và tổng thư ký Phạm Hồng Hải phụ trách, xong trước 17/10, gửi HĐHP cấp huyện tham gia ý kiến.

– Báo cáo tham luận tại ĐH giao CT HĐHP huyện Lập Thạch về nội dung khuyến học, khuyến tài. CT HĐHP Phúc Yên về phát triển tổ chức dòng họ. CT HĐHP Tam Dương về phong trào làm kinh tế trong họ tộc. CT HĐHP Yên Lạc về xây dựng nhà thờ họ và gia phả dòng họ.

– Văn nghệ chào mừng 6 đơn vị cấp huyện, mỗi đơn vị từ 1-2 tiết mục biểu diễn tại ĐH.

Thành lập Tài khoản của HĐHP cấp tỉnh, thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH.

  1. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu HĐHP tỉnh lần thứ nhất vào ngày 26/11/2023, địa điểm tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. Ban tổ chức sẽ phân bổ đại biểu dự ĐH cho cấp huyện sau.
  2. HĐHP tỉnh kêu gọi bà con trong họ luôn luôn đoàn kết phấn đấu thực hiện tốt phương châm ” kết nối – tri ân – đồng tâm – phát triển và hực hiện đầy đủ các chủ trương chỉ đạo của TT.HĐHPVN, quyết tâm xây dựng hệ thống dòng họ hoạt động có hiệu quả và ngày càng vững mạnh ! PHẠM HẢI
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments