Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN VĨNH PHÚC: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA HĐHP...

TIN VĨNH PHÚC: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2022 CỦA HĐHP TỈNH

Sáng ngày 7/12/2022 tại nhà ông Phạm Bá Luân, Phó Chủ tịch HĐHP lâm thời tỉnh, thôn Sơn Bị, xã Gia Khánh, huyện Bình Xuyên đã có 17/19 thành viên của HĐHP lâm thời tỉnh Vĩnh Phúc dự họp. Hội nghị đã nghe ông Phạm Quang Tuệ, Phó Chủ tịch thường trực HĐHP tỉnh Báo cáo tổng kết hoạt động năm của dòng họ và ý kiến phát biểu của các đại biểu. Kết luận hội nghị, ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch HDDHP tỉnh đã biểu dương hoạt động của HĐHP huyện Lập Thạch, thành phố Phúc Yên và công bố Quyết định của HĐHP tỉnh về việc công nhận Hội đồng lâm thời họ Phạm huyện Bình Xuyên gồm 7 thành viên do ông Phạm Bá Luân làm chủ tịch.
Về nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 cần tích cực kiện toàn dòng họ tại các huyện Yên Lạc, Tam Dương, thành phố Vĩnh Yên và sáp nhập họ phạm huyện Sông Lô vào huyện Lập Thạch. Tiếp tục sưu tầm gia phả dòng họ, tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm trong các dòng họ tiến tới Đại hội đại biểu HĐHP tỉnh VP vào đầu quý 3 năm 2023. Hội nghị cử 5 thành viên của HĐHP tỉnh đi dự Hội nghị tổng kết năm của HĐHP toàn quốc tại thành phố Đà Nẵng do ông Chủ tịch HĐHP tỉnh làm trưởng đoàn.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments