Trang chủCHUYÊN MỤC KHÁCTIN VĨNH PHÚC: RA MẮT BAN LÂM THỜI H ĐHP THỊ TRẤN...

TIN VĨNH PHÚC: RA MẮT BAN LÂM THỜI H ĐHP THỊ TRẤN LẬP THẠCH

Sáng ngày 2/4/2023, tại thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh phúc, tổ chức họ, gặp mặt và giao lưu giữa HĐHP huyện Lập Thạch với các huyện bạn, đồng thời ra mắt Ban lâm thời H ĐHP thị trấn Lập Thạch./.                                                                          PHẠM HẢI

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments