Trang chủHOẠT ĐỘNG DÒNG HỌTỔNG KẾT 2021 CỦA HĐHP HÀ GIANG

TỔNG KẾT 2021 CỦA HĐHP HÀ GIANG

 

(Trích báo cáo của HĐHP Hà Giang)

 1. Công tác Tổ chức Hội.

Sau khi HĐHP TP Hà Giang được Thường trực HĐHP Việt Nam công bố chuyển đổi thành HĐHP tỉnh Hà Giang ngày 07/11/2020; HĐHP tỉnh Hà Giang có 2 cấp (Ban Thường trực HĐHP tỉnh và các Chi hội cơ sở). Đầu năm 2021 Ban Thường trực HĐHP tỉnh HG được kiện toàn, gồm có Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 9 ủy viên TT.

Tổng số hội viên: Năm 2021 phát triển mới 1 hội viên (Ông Phạm Văn Dũng, P Trần Phú). Đến tháng 12/2021 HĐHP tỉnh Hà Giang có 115 hội viên, sinh hoạt ở 5 Chi hội. Chi hội Trần Phú 37 – Chi hội Minh Khai 22. Chi hội Ngọc Hà, Quang Trung 14 . Chi hội 1 Nguyễn Trãi 30 – Chi hội 2 Nguyễn Trãi 12.

 1. Kết quả hoạt động năm 2021.

 – Do dịch bệnh côvít nên không tổ chức buổi gặp mặt hội viên đầu xuân năm 2021 và Lễ giỗ Thưởng thủy tổ ngày 20/7 âm lịch.

Năm 2021 Ban Thường trực tổ chức họp định kỳ 2 lần, đánh giá kết quả hoạt động việc Họ 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm: Điều hành các mặt hoạt động việc Họ theo Quy chế hoạt động.

– Đã cử 3 đại biểu tham gia Đại hội và đóng góp kinh phí cho việc tổ chức Đại hội khóa VIII HĐHP Việt Nam nhiệm kỳ (2020-2025) tại Hải Phòng ngày 17/01/2021. Đại hội đã bầu 132 ủy viên Hội đồng HPVN (trong đó có Chủ tịch, 9 PCT, 30 ủy viên Thường trực và 92 ủy viên HĐHP Việt Nam) khóa VIII. Tỉnh Hà Giang có ông Phạm Lệ Cường, Chủ tịch HĐHP tỉnh Hà Giang, ủy viên Thường trực khóa VII, được tiếp tục tiến cử làm Ủy viên Thường trực HĐHP Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Phạm Xuân Thủy, PGT HĐHP tỉnh Hà Giang, được cử làm thành viên Ban Tộc phả HPVN, Ủy viên HĐHP Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025.

– Sau khi HĐHP tỉnh HG thành lập, Ban Thường trực HĐHP tỉnh đã nghiên cứu xây dựng lại Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐHP tỉnh Hà Giang, (gồm 8 điều khoản) cho phù hợp với T/chức, hoạt động của HĐHP cấp tỉnh: Qui chế đã thông qua Ban Thường trực và phát hành tới 100% hội viên để trưng cấu ý kiến, tổ chức thực hiện từ năm 2022.

– Ngày 22/11/2020 TT HĐHP tỉnh phát hành Thư kêu gọi Phát tâm đóng góp xây dựng Nhà thờ Họ Phạm tỉnh Hà Giang. Thư kêu gọi đã thông báo tới toàn thể hội viên (trong Quy chế) và trên trang tin điện tử HPVN. Đến ngày 20/08/2021 đã có ông Phạm Công Nhân, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh HG đóng góp 150 triệu: Khi xây dựng Nhà Thờ sẽ có ông Phạm Huy Hãnh TT HĐHP tỉnh HG đóng góp 100 triệu. Ông Phạm Huỳnh Công PCT HĐHP Việt Nam đóng góp 10 triệu. Ông Phạm Xuân Thủy PCT HĐHP HG đóng góp 10.000.000đ. Bà Phạm Thị Thành TT HĐHP HG đóng góp 5 triệu. Tổng cộng đã có 275.000.000đ.

Ban Thường trực HĐHP tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử Họ Phạm Việt Nam và hoạt động của HĐHP toàn quốc để các hội viên hiểu rõ về cội nguồn dòng họ trên ZaLô Họ Phạm Hà Giang. Thường xuyên Kết nối thông tin với HĐHP Việt Nam và HĐHP các địa phương; phản ánh tin, bài hoạt động của HĐHP Hà Giang trên trang Thông tin điện tử “Họ Phạm Việt Nam” và Bản tin nội bộ Họ Phạm Việt Nam. (Đề nghị các ông các bà, các anh các chị tra cứu trên fb “Họ Phạm Việt Nam” và ZaLô “Họ Phạm Hà Giang để tìm hiểu thêm thông tin).

– Tổ chức mừng thọ cho 11 cụ ông, cụ bà trong Họ từ 70 tuổi trở lên tại nhà. Tổ chức vinh danh cho 13 học sinh giỏi cấp Thành phố trở lên và sinh viên đỗ đại học chính quy là con, cháu trong Họ. Tổ chức thăm hỏi được 31 lượt thành viên ốm đau; tổ chức tiễn đưa 3 cụ cao tuổi từ trần một cách trang nghiêm, thành kính.

– Làm tốt công tác thu, chi và công khai tài chính, duy trì việc chi tiêu việc họ theo đúng Qui chế đặt ra.

– (Thông báo bổ sung) Lần đầu tiên, thật vinh dự cho HĐHP Hà Giang được đón đoàn cấp cao HĐHP Việt Nam và Ban Thiện nguyện HĐHP Việt Nam do ông Chủ tịch HĐHP Việt Nam Phạm Vũ Câu và 2 phó Chủ tịch lên thăm và làm viêc tại Hà Giang ngày 7/11/2020. Thường trực HĐHP Việt Nam đã chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng về công tác tổ chức và hoạt động của HĐHP tỉnh Hà Giang (trong đó công nhận HĐHP tỉnh Hà Giang trên cơ sở HĐHP TP Hà Giang.

Nhân dịp này, Ban Thiện Nguyện HĐHP Việt Nam đã trao quà thiện nguyện cho 3 thành viên khó khăn đặc biệt của Họ Phạm Hà Giang (mỗi xuất từ 3 đến 5 triệu đồng). Các hộ có khó khăn của Họ Phạm Hà Giang (26 hộ x 500 ngàn đồng): 17 hộ nghèo, cận nghèo dân tộc Dao thôn Cao Bành, xã Phương Thiện, TP Hà Giang được trao gạo, tiền, vở học sinh…trị giá 645.000đ/hộ nghèo; 515.000đ/hộ cận nghèo. Việc nâng tầm công tác tổ chức HĐHP tỉnh Hà Giang và hiệu quả công tác Thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài Họ đã tạo nên không khí phấn khích, chan hòa ấm ấp trong Họ, tạo dựng được niềm tin, sự yêu mến của công chúng và Chính quyền địa phương.

  Về ưu điểm. Nhìn chung Ban Thường trực và các thành viên trong Họ đều nhiệt tình tâm huyết với việc Họ nên mặc dù trong điều kiện dịch bệnh Côvít chúng ta vẫn tổ chức các hoạt động chính của Họ trong năm 2021: Như tổ chức Mừng thọ, khuyết học, thăm hỏi hội viên ốm đau và chia buồn, tiễn đưa người quá cố đã tốt hơn, có đông thành viên tham gia hơn. Thực hiện Quy chế công bằng, dân chủ. Cơ bản các thành viên trong họ đều đóng Hộị phí đầy đủ. Việc thu, chi tài chính luôn đảm bảo công khai, minh bạch, rõ ràng.

 Về nhược điểm.

– Việc thăm hỏi động viên các thành viên ốm đau còn chậm hoặc còn bỏ sót. Việc tổ chức phúng viếng tiễn đưa những người quá cố chưa vận động được đông đảo các thành viên tham gia. – Việc thu Hội phí ở một số Chi họ chưa thực hiện tốt.

III. Báo cáo thu, chi tài chính năm 2021.

 • Tổng thu:  154.000đ
 • Tổng chi: 215.000đ
 • Chuyển sang năm 2022:    939.000 đ
 • – Tiền gửi tiết kiệm (2 sổ):  000.000 đ
 • – Tổng quỹ họ có :    939.000 đ
 • – Quỹ xây dựng Nhà Thờ (ông Phạm Công Nhân ủng hộ) = 000.000đ
 • Các khoản tài trợ năm 2021:
 • Ông Phạm Công Nhân ủng hộ xây dựng Nhà Thờ 150 triệu đồng: ủng hộ tiền khuyến học và quỹ hội cho các cụ trên 80 tuổi 7 triệu đồng.
 • Bà Phạm Thị Huyền tài trợ xây dựng Quỹ họ 200 ngàn đồng.

 

 1. Phương hướng hoạt động việc Họ năm 2021.

 – Duy trì đều đặn các cuộc sinh hoạt định kỳ của Ban Thường trực theo Quy chế hoạt động để đánh giá kết quả hoạt động cống tác hội 6 tháng đầu năm; xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm.

– Tổ chức Lễ giỗ Thưởng thủy tổ 20/7 âm lịch năm 2022 một cách trang nghiêm, thành kính để tri ân tổ tiên; tạo mối quan hệ gần gũi, thân thiện giữa các thành viên, vun đắp tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử Họ Phạm Việt Nam và hoạt động của HĐHP Việt Nam và toàn quốc để các hội viên hiểu rõ về cội nguồn dòng họ.

– Làm tốt công tác thu, chi và công khai tài chính, duy trì việc chi tiêu theo Qui chế đặt ra. Duy trì đều đặn thường xuyên công tác tổ chức mừng thọ cho cụ ông, cụ bà trong họ từ 70 tuổi trở lên. Tổ chức vinh danh, khen thưởng cho các con, cháu dòng Họ là học sinh giỏi cấp thành phố trở lên và sinh viên đỗ đại học chính quy. Tổ chức thăm hỏi các thành viên ốm đau, tai nạn; tổ chức tiễn đưa các cụ cao tuổi từ trần một cách trang nghiêm, thành kính./.

HĐHP tỉnh Hà Giang

Phó Chủ tịch

                                                                              Phạm Hải An

 

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments