Trả lời Thư bạn đọc về cuốn GIA PHẢ HỌ PHẠM đang được rao bán

0
802

Trong thời gian qua nhiều bà con họ ta nhận được những cuộc gọi rao bán cuốn Gia phả họ Phạm với giá 330 000 đ, như người gọi từ số máy 0936065389 và xưng là người của Ban biên tập Gia phả họ Phạm có trụ sở tại 92 Giảng Võ, Hà Nội. Nhiều bạn đọc gửi thư về Ban Biên tập hỏi đây có phải là ấn phẩm của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam không.

Chúng tôi xin thông tin tới toàn thể bà con và bạn đọc biết như sau:

– Mọi cuốn Gia phả họ Phạm hiện đang được rao bán qua điện thoại hoặc ở một quầy sách nào đó đều không phải là ấn phẩm của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam (HĐTQ HPVN).

– Bìa mọi ấn phẩm của HĐTQ HPVN đều có hàng chữ HĐTQ HPVN, có Logo và Cờ họ Phạm như đã công bố trên website hophamvietnam.org./.

Ban Biên tập