Văn bản QUY CHẾ- Kỳ 2: Quy chế TRANG WEB

0
738

QUY CHẾ

TỔ CHỨC – QUẢN TRỊ

Trang tin điện tử của Hội đồng toàn quốc họ Phạm VN

—−◊◊◊−

Điều 1. Trang tin điện tử của Hội đồng toàn quốc họ Phạm VN

Trang tin điện tử (Trang Web) là cổng thông tin chính thức của Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam (HĐTQ HPVN), là công cụ truyền bá các thông tin về hoạt động dòng họ trong cả nước, đã được lập và đăng ký bản quyền là http://www.hophamvietnam.org,  chính thức khai trương từ năm 2005.

Điều 2. Tôn chỉ mục đích

Trang Web  www.hophamvietnam.org thực hiện đúng Tôn chỉ mục đích của Hội đồng và pháp luật Nhà nước:  quảng bá đến bà con đồng tộc và mọi bạn đọc ở trong và ngoài nước những thông tin cập nhật về tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm các cấp, về truyền thống họ Phạm trong cả nước nhằm mục tiêu kết nối tình đồng tộc, tìm về cội nguồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, góp phần trấn hưng bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng quê hương đất nước trong thời đại hội nhập quốc tế hiện nay.

Trang Web hiện có các chuyên mục chính:

1 –  Giới thiệu (về tổ chức Hội đồng, cội nguồn Thủy tổ, Phạm Tổ Linh Từ…)

2 –  Hoạt động dòng họ;

3 –  Thông tin cần biết;

4 –  Tìm về cội nguồn;

5 –  Tộc phả – Tộc ước;

6 –  Bản tin Nội tộc;

7 –  Văn hóa – Xã hội;

8 –  Và các Tiểu mục: Quỹ Tấm lòng vàng, Tuổi trẻ họ Phạm, Gương trong họ…

Theo sự phát triển tổ chức và các mặt hoạt động của họ, số chuyên mục sẽ được bổ sung, điều chỉnh dần cho phù hợp.

Điều 3- Ban Biên tập – Quản trị Trang web

3.1. Chỉ đạo và phối hợp hoạt động

• Ban Biên tập – Quản trị Trang Web là một bộ phận trong Ban Thông tin – Tư liệu, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Biên tập của Thường trực HĐTQ HPVN.

• Luôn phối hợp chặt chẽ với Bản tin Nội tộc của Ban Thông tin – Tư liệu trong việc nhận và đưa tin bài.

3.2. Tổ chức Ban Biên tập – Quản trị Trang Web

• Ban Biên tập – Quản trị Trang Web có Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập, Admin, các Kỹ thuật viên công nghệ thông tin và Biên tập viên, Cộng tác viên.

• Tổng Biên tập do Thường trực HĐTQ HPVN chọn và bổ nhiệm. Phó Tổng biên tập do Thường trực HĐ bổ nhiệm theo đề xuất của Tổng biên tập.

• Biên tập viên và Cộng tác viên do Hội đồng toàn quốc, Hội đồng họ Phạm các địa phương và các Hội đồng gia tộc cử ra hoặc tự nguyện đăng ký tham gia.

3.3.  Tiêu chuẩn của Tổng Biên tập và Phó Tổng biên tập

•  Có tâm huyết và nhiệt tình hoạt động việc họ;

•  Có kiến thức về pháp luật và công nghệ thông tin;

•  Có kinh nghiệm về quản lý “báo điện tử”.

 3.4. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên trong Ban

 3.4.1.Tổng Biên tập

Tổng Biên tập có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của trang Web, cụ thể như sau:

•  Xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hàng năm của trang web;

•  Duyệt và sửa tất cả các bài, quyết định đăng bài và gỡ bài khỏi trang web;

•  Chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung các bài đăng lên trang web;

•  Có kế hoạch cải tiến, nâng cấp website;

•  Quản lý nhân sự và tài chính quản trị website;

3.4.2. Phó Tổng biên tập

•  Cùng Tổng biên tập xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch hàng năm của trang web.

•  Phó Tổng biên tập thực hiện các mảng công việc do Tổng biên tập phân công;

•  Rà soát về nội dung cũng như lỗi của các tin, bài của biên tập viên, cộng tác viên gửi đến Ban Biên tập, được Tổng Biên tập giao;

•  Thay Tổng biên tập quyết định đăng và gỡ bài trên trang web khi được ủy quyền.

3.4.3.  Admin

•  Có trách nhiệm đăng các bài đã được Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng biên tập yêu cầu đăng lên mạng;

•  Khi đăng bài phải chỉnh sửa các lỗi chính tả, văn phạm của các bài viết; Format và đăng hình ảnh cho phù hợp về nội dung, kích cỡ và hình thức;

•  Được quyền góp ý về phương hướng hoạt động của trang web, đề xuất chỉnh trang Trang chủ cũng như thay đổi các chuyên mục của trang web;

•  Nếu phát hiện thấy có bài không phù hợp với tôn chỉ mục đích và pháp luật nhà nước có quyền yêu cầu không đăng lên mạng.

3.4.4. Kỹ thuật viên

•  Thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý mọi sự cố kỹ thuật xảy ra với trang web;

•  Đề xuất những cải tiến Trang chủ cho đầy đủ về chuyên mục, đẹp và sinh động;

•  Thực hiện cải tiến trang chủ theo ý kiến chung của Ban Biên tập khi được Tổng Biên tập giao;

3.4.5. Biên tập viên

•  Biên tập các bài viết thuộc các lĩnh vực đã được phân công;

•  Sưu tầm và biên tập các bài lấy từ các nguồn khác ( phải nêu rõ nguồn và tên tác giả);

•  Chịu trách nhiệm về nội dung các bài viết;

•  Gửi bài cho Tổng Biên tập;

•  Được quyền góp ý về phương hướng hoạt động của trang web, đề xuất chỉnh trang Trang chủ…

3.4.6. Cộng tác viên

• Có trách nhiệm biên tập tin bài hoặc tập hợp tư liệu phản ánh các hoạt động dòng họ của địa phương hoặc gia tộc mình và các mặt khác liên quan đến các chuyên mục của trang web,  gửi cho Tổng biên tập;

• Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin, tư liệu;

• Được quyền góp ý về phương hướng hoạt động của trang web, đề nghị thêm bớt các chuyên mục của trang web cũng như thay đổi các chuyên mục của trang web

• Được thông báo về kế hoạch hàng năm của trang Web, các bài mới nhất trên trang web để thông báo cho địa phương hoặc dòng tộc mình.

3.5. Các thành viên trong Ban có trách nhiệm tham gia sinh hoạt qua mạng (định kỳ, có thể theo quý) để bàn về những vấn đề chuyên môn, kỹ thuật cũng như chất lượng tin bài. Nếu cần và có điều kiện thì họp mặt bất thường.

Điều 4- Kinh phí hoạt động

Theo nguyên tắc bao cấp của Hội đồng, từng bước tiến tới tự trang trải.

4.1. Nguồn thu:

•  Từ quỹ của Hội đồng.

•  Thu được từ các trang quảng cáo;

•  Tài trợ của các tổ chức, cá nhân tâm huyết;

•  Các nguồn tự tạo khác;

4.2. Các khoản chi:

•  Chi phí thường xuyên:

–  Duy trì tên miền;

–  Thuê máy chủ hàng năm;

•  Chi phí khi có điều kiện:

–  Nâng cấp trang web;

–  Trang bị, bảo trì phương tiện: máy tính, scaner, máy ảnh…

–  Bồi dưỡng các thành viên của Ban, chi phí họp bàn công việc…

Điều 5- Thực hiện Quy chế

•  Bản Quy chế này có hiệu lực từ ngày đăng trên trang web, thay thế cho các Quy chế đã ban hành;

•  Mọi thành viên cần thực hiện nghiêm túc các điều quy định trên;

•  Trong quá trình thực hiện, Quy chế sẽ được bổ sung hoàn chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế./.

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

T/M THƯỜNG TRỰC HĐTQ HPVN

 Chủ tịch

PGS-TS Phạm Đạo