VĂN CHƯƠNG HÁN NÔM TRONG “PHẠM TỔ LINH TỪ” (tiếp theo)

0
552

Bài 8

TẢ VU  và HỮU VU 

Biên dịch: Phạm Thúc Hồng

Trình bày: Phạm Thế Chiến

Tại “Phạm Tổ linh từ”,  Tả vu và Hữu vu được thiết kế  mang đậm phong cách đình miếu truyền thống hoàn chỉnh, uy nghi.

Vu 廡 là hai dãy nhà làm ở hai bên nhà giữa.

(chữ Vu 廡 gồm chữ “nghiễm 广chỉ ý là mái nhà và chữ “vô chỉ âm để đọc theo cách cấu tạo hài thanh trong chữ Hán là “vu” )

Căn cứ vào phương vị, hai dãy nhà được gọi tên như sau:

– Tả vu còn gọi nhà Đông tức nhà phía bên trái chánh điện.

– Hữu vu còn gọi nhà Tây tức nhà phía bên phải chánh điện.

A- Tả vu:

Tả vu (nhà Đông) có 5 gian, 2 gian giữa được bài trí để làm nơi tiếp khách thập phương về thăm viếng, dâng hương tri ân Đô hồ Đại Vương vào các dịp Lễ, Tết, mồng Một ngày Rằm, họp mặt giao lưu các dòng họ Phạm vào những ngày lễ hội. Tả vu còn là nơi làm việc của Ban quản lý Di tích của xã. Hội đồng họ Phạm VN đang thảo thuận với BQL và xã cho dùng nhà đó làm Văn phòng của Hội đồng. Tại đây trưng bày nhiều hình ảnh các Đoàn về Đình dự Lễ.

TV

Tvu1

Buổi họp giữa Thường tực HĐ TQHPVN và cán bộ lãnh đạo xã Thanh Liệt bàn chuẩn bị Lễ giỗ Thượng Thủy tổ Phạm Tu 20 tháng 7 năm Quý Tỵ 2013 tại Tả vu

B- Hữu vu:

Hữu vu có kiến trúc giống Tả vu, cũng có 5 gian, 3 gian giữa đặt 3 Ban thờ. Gian chính giữa thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh với bức tượng chân dung hoàn mỹ. Hai gian Tả, Hữu cũng thiết đặt bàn thờ nhưng không có bài vị và tượng thờ.

HvHữu vu

Hv2Các ban thờ trong hữu vu

♦ Phía trên bàn thờ giữa treo một hoành phi  lớn ghi 4 đại tự:

Thánh đức quang linh

Đức của Thánh sáng suốt và linh hiển

♦ Hai bên bàn thờ giữa treo 2 câu đối, viết bằng chữ Nôm, nội dung như sau:

Nước mạnh dân giàu, muôn thuở non sông lưu sự nghiệp

Trời cao biển rộng, bốn mùa hương khói nhớ công ơn

Các cửa Hữu vu luôn mở cửa đón khách vào thăm viếng.

Ở sân trước  bên phải Bái đường có một giếng cổ, trong vắt quanh năm, thành giếng được cuốn bằng đá, trạm khắc hoa văn mờ.

GiengGiếng Đình

Từ Giếng đình đi thẳng ra phía sau du khách được chiêm bái các bàn thờ Thần Nông bằng đá trạm hoa văn, mới được tạo dựng lại trong dịp Đại trùng tu Đình, được bài trí lộ thiên, bốn mùa tiếp xúc với thiên nhiên.

Thannong

Cả Giếng Đình và Ban thờ Thần Nông không có văn tự Hán – Nôm.

 − • −

 Còn tiếp……….

Bài 9: Cm nhận giá trị Văn học Hán  Nôm trong Phạm Tổ linh từ